عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست به شناسایی پیامدهای حاصل از اجرای پروژهه ای توسعه ای می باشد د رواقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارآیی تحلیل سود - هزینه بشمار آورد . توسعه صنعتی سطح استان گیلان در غالب ایجاد 17 شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب شده تا ارزیابی اثرات توسعه این طرح ، مزایا و معایب اجرای فعالیتهای این چنینی را به نقد و بررسی بکشاند . در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده ...

چکیده ندارد.

چکیده بررسی عوامل مرتبط با نگرش به مهاجرت در بین جوانان دبیرستانی شهرستان استهبان به کوشش :رضا مظلوم زاده امروزه یکی از مسائل مورد علاقه پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصاد، بررسی مهاجرت از زوایای گوناگون است. در این میان مهاجرت داخلی سهم عمده ای از این مطالعات را به خود اختصاص می دهد. روند مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت مراکز شهری بزرگ تر و با امکانات بیشتر در حال افزایش است. استهبان یکی از شهرهایی است که با توجه به فضای محدود و ناکافی بودن امکانات موجود، ...