عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 133

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که با هدف بررسی و مقایسه مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی زوجین نابارور باانتخاب روشهای مختلف سازگاری با ناباروری که حداقل یکسال از آخرین مراجعه آنها به مراکز ناباروری وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در سال 1375 گذشته باشد، انجام شده است . در این پژوهش مشخصات 166 زوج نابارور با انتخاب روشهای مختلف سازگاری با ناباروری مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه‌ای حاوی 39 سئوال مشتمل بر 13 سئو ...

جرم ‏‎(Crime)‎‏ و بزهکاری یکی از معضلات روز افزون جوامع امروزی است . شیوع این پدیده آسیب شناسی ویژگی های فردی - اجتماعی به طور متفاوتی شایع است . تعیین ویژگی های فردی - اجتماعی مجرمین می تواند تصویر روشن و شفافی از وضعیت آنها ترسیم نموده ،‌غوامل خطر از لحاظ ویژگی های مذکور را روشن نماید . اگر چه جرم و بزهکاری در زنان نسبت به مردان کمتر است ولی جرم و بزهکاری زنان به عنوان مربیان نسل فردا به مراتب خط بیشتری برای سلامت اجتماعی جامعه دارد. در این پژوهش بر آن شدیم که اولا توزیع فر ...

هدف پژوهش بررسی پدیده دستفروشی کتاب و ویژگیهای اجتماعی و فردی، خریداران کتاب در کنار خیابانهای تبریز است . روش پژوهش پیمایشی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دستفروشی کتاب به عنوان یک پدیده اجتماعی با گسترش دستفروشی رواج یافته و خصوصا بعد از انقلاب به صورت چشمگیرتری در تهران و تبریز و غیره متداول شده و عده‌ای از افراد را با ویژگی‌های فردی - اجتماعی خاصی به سوی خود کشانده است . به طور کلی محل و مکان فعالیت و تمرکز دستفروشان کتاب در تبریز مرکز شهر است . کتابهای موجود ...

این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی است که به منظور بررسی رابطه روش‌های مقابه‌ای با ویژگی‌های فردی، در جانبازان شهر یزد صورت گرفته است . در این پژوهش ، تعداد 90 جانباز از طریق روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند. کلیه جانبازان مورد پژوهش ، مرد و ساکن شهر یزد بوده و فقط دچار یکی از انواع مجروحیت‌های جسمی، شیمیایی و یا اعصاب و روان بوده‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که جانبازان جسمی در مواجهه با مسائل و مشکلات استرس زا به طور معناداری بیش‌تر از روش‌ه ...
نمایه ها:
یزد | 
استرس | 

فرآیند بازگشت به مصرف مواد پس از یک دوره بهبودی ، نتیجه ارتباط متقارن عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی و حتی شیوه درمان انتخابی فرد معتاد است . گرچه بیشتر اوقات ، به طور ناگهانی و یکباره اتفاق می افتد ولی علائم هشدار دهنده رفتاری ، شناختی و ... قبل از عود وجود دارد که شناسایی آن به فرد معتاد و خانواده کمک می کند تا از بروز مجدد آن جلوگیری به عمل آید . این مطالعه در نظر دارد ضمن شناسایی برخی از این عوامل رابطه ویژگی های جمعیت شناختی را نیز با عوامل عود مشخص نماید . ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی ، مقطعی می باشد که بمنظور بررسی ارتباط برخی از ویژگی های فردی ( تحصیلات ، سن ، تعداد فرزندان ، سابقه بیماری ، سابقه مصرف دارو ، شغل ، روش قبلی پیشگیری از بارداری) زنان با قطع زود رس استفاده از نورپلانت در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، درمانی استان خوزستان ( آبادان ، اهواز ، خرمشهر ، شوشتر و شوش ) در سال 1377 انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تحصیلات و تعداد فرزندان و خارج ساختن نورپلانت ارتباط معنی دار بترتیب با ‏‎P<0.02) ...

هدف پژوهش بررسی تاثیر گذراندن و نگذراندن دوره پیش‌دبستانی، ویژگیهای فردی، خانوادگی و آموزش دانش‌آموزان با کنترل متغیر هوش بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال اول ابتدایی شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1372-1373 است . جامعه آماری 245 نفر از دانش‌آموزان سال اول ابتدایی شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1372-1373 بوده است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) میانگین معدل کل دانش‌آموزانی که دوره پیش‌دبستانی را سپری کرده‌اند بیشتر از میانگین مع ...

هدف : -1 دستیابی به خصوصیات فردی، خانوادگی و اجتماعی، مربیان شاغل در مهدهای کودک و پی‌بردن به تاثیر این خصوصیات در امر آموزش پیش‌دبستانی -2 تعیین ضوابط و ملاکهایی که در استخدام و تربیت مربیان لازم و ضروری است -3 مقایسه مربیان مهدهای خصوصی با مهدهای بهزیستی. ...

اولین گام در توسعه مشاوره خانواده جامعه نگر شناخت ویژگی های فردی و اجتماعی و نوع اختلال خانواده های مشکل دار است . با اهداف مذکور و تعیین رابطه نوع اختلال با ویژگی های دموگرافیک ، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شده است . ...