عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهبود کیفیت محصولات موجود و گام در تولید محصولات جدید با استفاده از تکنولوژی و مواد نوین از ضروریات توسعه صنعتی است. تکنولوژی نانو به عنوان مهم ترین دستاورد نوین بشری در بهبود کیفیت در زمینه های مختلف از جمله صنعت کاغذ سازی مطرح می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی فرآوری نانوذرات رس و بررسی عملکرد آن بر خواص ضد باکتریایی، فیزیکی و مکانیکی خمیر و کاغذهای بهداشتی می باشد. خاک رس طبیعی ماده ای دوستدار محیط زیست با سطح ویژه ی زیاد است و امروزه به طور گسترده برای جذب سطحی و رفع آلودگی ...

دراین بررسی اثر مهارکنندگی سیر روی باکتری اشرشیاکلی در پنیرهای محلی و پاستوریزه در دمای 7 و 30 درجه سانتیگراد به مدت 15 روز مورد آزمایش قرار گرفت . دراین مطالعه عصاره آبی سیر مورد استفاده قرار گرفت . اگرچه باکتری اشرشیاکلی در پنیر با 5 % عصاره سیر در مقایسه با گروه کنترل رشد کمتری نشان داد اما تفاوت معنی دار نبود . در غلظت 10 % عصاره سیر خاصیت آنتی باکتریال قابل توجهی نشان داد . در انکوباسیون دمای 7 درجه سانتیگرادمیانگین تعداد اشرشیاکلی شمارش شده حداقل دو ‏‎log‎‏ کاهش در ج ...