عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویژگی‌های جامعه‌‌شناختی ارائه شده برای شخصیت‌های زن و مرد در داستان‌ها (رمان‌ها)ی نوجوان، می‌توانند جهت دهنده‌ی نگاه او به افراد جامعه در زندگی آینده‌اش باشند؛ اما به نظر‌رسید این رمان‌ها، در ارائه‌ی واقع‌گرایانه‌ی شخصیت اجتماعی زن و مرد (به‌ویژه زنان)، چندان موفق نبوده‌اند؛ بنابراین، پژوهش حاضر، در سه فصل، ابتدا به بیان کلّیّات موضوع پرداخت، سپس در فصل دوم با روش تحلیل محتوا، برخی ویژگی‌های جامعه‌شناختی (نقش اجتماعی، سطح سواد و...)، را در شخصیت‌های زن و مرد 20 رمان برگزیده‌ی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی، سبک‌های هویت و ویژگی‌های شخصیت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان‌های دخترانه شهر کرمان بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی - مقایسه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس شهر کرمان در سال تحصیلی 1394-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 228 نفر (91 نفر تیزهوش و 137نفر عادی) به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. برای ...

هدف اصلی پژوهش حاضر ، ساخت و هنجاریابی آزمون تعیین ویژگی های شغلی و روانی تکنیسین های فوریتهای پزشکی اورژانس تهران می باشد.به منظور دستیابی به این هدف دو آزمون ساخته شد. آزمون اول تعیین ویژگی های روانی ، شامل 130 سوال بصورت پنج گزینه ای طیف لیکرتی می باشد که بر اساس نظریه سنخ نمای شخصیت مایرزبریگز و کدهای اخلاقی موثر در حرفه فوریتهای پزشکی و نیز برطبق اصول استانداردهای بین المللی ، ساخته شد. آزمون دوم ، تعیین ویژگیهای شغلی موثر در این حرفه می باشد که 73 سوالی بوده و بر اساس ت ...

شخصیت‌ها و تیپ های اجتماعی در داستان‌های «صادق هدایت»، در عبور از پیچ و خم افکار و باورهای جامعه و به جا نهادن رد پایی بر رهگذر زمان، حامل تصاویر واقعی از رویدادهای و حوادثی هستند که ضمیر خودآگاه خالق اثر، در چهره عصر خود دیده و یا در انتظار ظهور آن، شخصیت‌ها و صحنه‌ و سایر عناصر داستانی را در قالب داستان چیده است. تاثیر و تأثر محیط و شخصیت، زاویه دید خاصی به هر داستان می بخشد و هر بار که داستان از نگاه دانای کل سنجیده می شود، دیدگاه فلسفی، روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و سی ...

رویکرد جامعه محوری پلیس به دنبال آن است که مشارکت و همکاری مردم و کارکنان را در شناسایی مشکلات جامعه و اداره امور پلیسی جلب کند. یکی از راه های موثر در جلب مشارکت و همکاری مردم و کارکنان ، ارائه خدمات با کیفیت به آنها است. رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای مطلوبِ جمعی و اختیاری هستند که می توانند کیفیت خدمات را بهبود بخشیده و اهداف فوق را محقق سازند. اهداف اصلی این پژوهش: تدوین شاخص رفتار شهروندی سازمانی وکیفیت خدمات،بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سـازمانی با کیفیت خدمات و ...

نحوه‌ی درک بهتر از رابطه بین مفاهیم برند و وفاداری مشتری، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که امروزه مدیران سازمان‌ها با آن مواجه‌اند. درواقع ارزش یک برند به‌طور جامع به‌وسیله وفاداری برند به وجود می‌آید و با افزایش وفاداری برند، توانایی سازمان در برابر تهدید رقبا افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر شنیده‌ها و شواهد برند بر وفاداری برند، با نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیتی می‌باشد و درصدد پاسخگویی به این سوال‌ها است: آیا شنیده‌ها و شواهد برند از طریق رضایت و نگرش برند ...

این پژوهش با هدف شناسایی روابط هوش هیجانی، ویژگیهای شخصیتی و متغیر های جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با نقش تعدیل کنندگی ادراک عدالت سازمانی انجام شده است. این تحقیق از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. دو جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد 872 نفر و نیز مراجعان به بخشهای مختلف دانشگاه مذکورکه در نقش ارباب رجوع به کارکنان مراجعه می نمودند، بوده است. بازه زمانی تحقیق د ...

شخصیت فرد، فاکتوری است که همواره بر زندگی فرد تأثیر می گذارد، و حتی به طور ناخودآگاه رفتار و مناسبات فرد تحت تأثیر شخصیت وی می باشد. شخصیت در طول عمر انسان ثابت و پایدار است ولی قابل اصلاح می باشد. عوامل گوناگونی بر روی شخصیت فرد تأثیر می گذارد که عبارتند از: شغل، تربیت، مسکن، بیماری‌ها و ... . از گذشته تاکنون روانشناسان بسیاری به تحلیل و شناخت انسان پرداخته اند. از جمله این روانشناسان، روانشناسان نظریه صفات می باشند که تأکید بر صفات افراد دارند. از پیشگامان این نظریه، ...

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی ( مدل پنج عاملی NEO) ورزشکاران آسیب دیده و غیر آسیب دیده بود. به همین منظور جهت انجام این پژوهش که از نوع علی مقایسه ای پس از وقوع می باشد، به صورت نمونه گیری در دسترس190 نفر از فوتبالست های لیگ برتری به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت نمودند و پرسشنامه های پژوهش را که شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(Neo)، و پرسشنامه بررسی آسیبهای عضلانی، اسکلتی و مفصلی بود. تکمیل کردند. تحلیل داده ها بوسیله آمار توصیفی و استنباطی انجام ...