عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 201

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان دوره ی ابتدائی شهر تالش در فرایند یاددهی- یادگیری و را ههای ارتقا آن انجام گرفت. مطالعه قابلیت های (شناختی،عاطفی، روانی- حرکتی) معلمان مدارس ابتدائی شهر تالش با اهداف تعیین شده در فرایند یاددهی- یادگیری دوره ی ابتدائی می باشد. یکی از شاخص های مهم هر مطالعه توجه و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه است از این رو این تحقیق به بررسی عواملی نظیر جنس، سن، سطح تحصیلات،سابقه ی خدمت، پایه ی تدریس،میانگین معدل ن ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انجام وظایف مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 1391-1390 می شود که از میان آن‌ها 130 نفر (61 زن و 69 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و انجام وظایف مدیریتی که به ترتیب شامل 60 و30 سوال بوده‌اند استفاده شد، که روایی آن‌ها از ...

موضوع اصلی این مطالعه شناخت علل فرار دختران از خانه و سنجش ارتباط آنها با ويژگي هاي جمعيتي – اجتماعي و اقتصادي دختران فراري ساکن در مراکز مداخله در بحران تهران بوده است. چشم اندازهای نظری مختلف در خصوص عوامل موثر بر فرار دختران مورد بررسی قرار گرفته و پاره ای از آنها از قبیل نظریه های تضاد، رانده شدن، فشار ساختاری، تبعیض جنسیتی و بی سازمانی اجتماعی جهت تدوین الگوی نظری و فرضیات در چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه آماری 134نفر دختر فراری ساکن در مراکز سطح ...

دانش جمعیت شناسی از دیرباز اهداف و کارکردهای متنوعی داشته است. در شرایط کنونی توجه به تحرکات جمعیتی و انواع ویژگی های جمعیتی اهمیت خاصی پیدا کرده است. جمعیت شناسی نوین به تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی جمعیت های مجازی و انواع تحرکات و تغییرات جمعیتی در این محیطها علاقمند است زیرا چند سالی می شود که در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی کاربران و طرفداران زیادی پیدا کرده است و کاربران ایرانی نیز استقبال گسترده‏ای از شبکه‏های اجتماعی کرده‏اند و آمارها نشان می‏دهد که برخی از این شبکه‏ها ...

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل جمعیت شناختی تاثیر اشتغال بر دیرکرد باروری زنان شاغل در مناطق مرکزی شهر تهران می باشد .در این مقال اشتغال زنان از جنبه های مختلف هم چون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی بررسی شده است . جهت فرموله کردن موضوع و تدوین فرضیات از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی از جمله نظریه های جمعیتی باروری و طرفداران و مخالفان آن، نظریه های اقتصادی – اجتماعی همچون تئوری های نابرابری جنسیتی بازار کار و تبیین دیدگاهها با توجه به مدلهای لیبنشتای ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین باورهای معرفت‌شناختی اثبات‌گرایی و پسا‌اثبات‌گرایی معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی در بین آن‌ها است. در این روش پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان که تعداد آن‌ها 5060 در سال تحصیلی 91-1390 بوده است. برای انتخاب نمونه از این جامعه روش طبقه‌ای نسبتی به کار رفته است، از هر ناحیه آموزشی به نسبت جمعیت معلمان و با توجه به حجم نمونه پژو ...

بدون شک ورزش مهمترین عامل در کسب سلامتی افراد می‌باشد، لذا توجه و بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت ورزشی و اطلاع از مکان‌یابی مناسب اماکن و دسترسی آسان به آنها بسیار حائز اهمیت است. هدف از تحقیق حاضر، تأثیر زیرساخت‌های ورزشی و ویژگی‌های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از GIS و مدل HLM می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه‌‌ی آماری اول کلیه‌ی سالن‌های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین‌های چمن که متعلق به اداره‌‌ی ورزش و جوانان شهر اهوا ...

شته‌ی رز Macrosiphum rosae (L.) (Homoptera: Aphididae)، یکی از مهمترین آفات گل‌های رز (Rosa spp.) بوده که با تغذیه از شیره‌ی گیاهی جوانه‌ها و سرشاخه‌ها، مانع باز شدن برگ‌ها و غنچه‌ها شده و موجب تضعیف گیاه می‌شود. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف گل رز، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتاً حساس یا غیر حساس نسبت به آلودگی‌های این آفت مفید باشد. پارامترهای دموگرافی این شته در شرایط آزمایشگاهی، دمای 1 ± 24 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد، دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی ...

با توجه به افزايش سريع جمعيت، رشد اقتصادي و اجتماعي در هيچ جامعه اي بدون شناخت دقيق تغييرات جمعیّتي و استفاده هر چه مطلوب تر از امكان و توان بالقوه نيروي انساني تحقق نخواهد يافت. هدف این پژوهش،شناخت عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی وجمعیت شناختی موثر بر باروری زنان 39-30 ساله شوهردار شهرستان (با تاکید بر قومیت) زاهدان 1390 است. در این مطالعه پیمایشی- توصیفی، 477 نفر(کل 33832نفر) از زنان39-30 ساله شوهردار شهرستان زاهدان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ...