عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تشخیص و بازنمایی اعمال انسان یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی بینایی ماشین می‌باشد که دارای کاربردهای فراوانی همچون نظارت خودکار، تعامل انسان با کامپیوتر، جستجو در پایگاه های ویدیویی، برچسب زدن خودکار ویدیوها می‌باشد. بسیاری از اعمالی که توسط انسان انجام می‌شود از نظر الگوی حرکتی به هم شبیه می‌باشند و تفکیک و تشخیص آنها از هم در بسیاری از کاربردها داری اهمیت می‌باشد. بنابراین یکی از چالش‌های الگوریتم‌های تشخیص، تفکیک این‌گونه اعمال از همدیگر می‌باشد. هدف از این پ ...