عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه همگي بر اهميت کسب و کار‌هاي کوچک و متوسط (SMEs) براي رشد و توسعه اقتصادي صحه گذاشته‌اند. کسب و کار‌هاي کوچک و متوسط به دليل سهم گسترده‌اي که در توليد ناخالص ملي، اشتغال زايي و تسهيل مشکلات اقتصادي داشته‌اند، از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. بدين جهت لزوم رشد در چنين شرکت‌هايي بيش از پيش نمود مي‌کند. از سوی دیگر عوامل بیشماری دست به دست هم میدهند تا یک جامعه به مرحله توسعه یافتگی و تکامل برسد. در این رهگذر نقش مدیریت بیش از هر عاملی مؤثر و تعیین ...

به منظور شناسایی ویژگی‌های مدارس اسلامی در ایران و ارائه الگوی مدرسه اسلامی مطلوب، این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه عمیق، مشاهدات میدانی از امکانات، تجهیزات و کلاس‌های درس و یادداشت‌برداری از آن‌ها و بررسی اسناد، در میان مدارس اسلامی که به صورت کاملاً غیردولتی و زیر نظر موسسات فرهنگی- آموزشی اداره می‌شوند، اجرا شد. روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس و حجم نمونه 23 مدرسه از تهران، اصفهان و مشهد بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ...

این نگارش، ابتدا به معنا شناسی اسلام، اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی می پردازد و سپس مهمترین ویژگی ها و مولفه های اسلام ناب محمدی و پیامدهای برقراری آنها را در نهج البلاغه با تکیه بر نظریات امام خمینی(ره) بررسی می کند و هر آنچه را که خارج از این ویژگی ها و قواعد باشد اسلام تحریف شده می داند. سپس آسیبهایی را مورد بررسی قرار می دهد که اسلام محمدی را از خط مستقیم خود به بیراهه ی انحراف می کشاند؛ انحرافهایی که منتهی إلیه آنها، براندازی فرهنگ اصیل اسلام و گرایش به اسلام تحریف ...

كاتالاز يك متالوآنزيم مي باشد و هيدروژن پراكسيد را به آب و اكسيژن مي شكند و داراي گستردگي وسيعي در بين حيوانات، گياهان و ميكروارگانيسم ها مي باشد. بيشتر اطلاعات حاصل از منابع حيواني، باكتريها و قارچي مي باشد و اطلاعات در مورد منابع گياهي محدود است. ما در اين مطالعه به تخليص نسبي آنزيم كاتالاز و بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي آن در گياه Chenopodium ambriosioides پرداخته ايم. گياه Chenopodium ambriosioides گياهي علفي است كه سال ها به عنوان يك گياه دارويي به عنوان آفت كش و كرم كش ا ...

در این پژوهش، شناخت ویژگی‌های کالبدی-فضایی مسجد حکیم و نحوه تعامل کالبدی-فضایی آن با رفتار استفاده‌کنندگان به عنوان هدف اصلی پژوهش در نظر گرفته شده است. همچنین شناسایی کارکردهای این بنا و عوامل کالبدی-فضایی که امکان وجود این کارکردها را فراهم می‌کنند هدف فرعی این پژوهش می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش بدین گونه تدوین می شود که: ویژگی های کالبدی-فضایی مسجد حکیم اصفهان و نیز ویژگی هایی که بر تعامل هرچه بیشتر استفاده کنندگان و بنا تاثیرگذار هستند کدام اند؟ همچنین سوالات فرعی ا ...

این پایان‌نامه به بررسی ویژگی‌های خوشنویسی ایرانی از‌نظر راست‌دستی و چپ‌دستی می‌پردازد؛ به‌گونه‌ای که نقش ابزاری دست راست و چپ را درارتباط‌با دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری اثر خوشنویسی جست‌وجو می‌کند. در اجرای خوشنویسی و شکل‌گیری ویژگی‌ها و قواعد آن، اقتضائات ‌حرکتی دست، نقشی ویژه دارد. دامنه‌های حرکتی محدود و موقعیت قرینۀ دست راست و چپ، سبب می‌شود ویژگی‌ها و وضعیت خوشنویسی با هریک دارای تفاوت‌هایی باشد. هم‌سو‌بودن سه مفهوم حرکت‌شناسی دست راست، حرکت‌شناسی راست‌برتری، حرکت‌شنا ...

تثبیت پتاسیم به وسیله کانی‌های رسی فرایند مهمی است که قابلیت دسترسی پتاسیم توسط گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اطلاعات اندکی در مورد گنجایش تثبیت پتاسیم در خاک‌های استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد. این پژوهش با هدف تعیین گنجایش تثبیت پتاسیم، کانی‌های رسی خاک و ویژگی‌های بار خاک و بخش رس در 10 نمونه از خاک‌های سطحی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. ظرفیت تثبیت پتاسیم با افزودن شش غلظت مختلف پتاسیم با استفاده از نمک کلرید پتاسیم و سه چرخه متناوب خشک و مرطوب شدن تعیین شد. ...

هدف از این مطالعه تشخیص استراتژیهای ترجمه و ویژگیهای زبانی بکار برده شده توسط دانشجویان ارشد مطالعات ترجمه در ترجمه فارسی به انگلیسی تبلیغات بوده است. برای رسیدن به این هدف بیست عبارت تبلیغاتی فارسی جمع آوری شد و به چهل وپنج دانشجوی ارشد مطالعات ترجمه از دانشگاههای مختلف در اصفهان داده شد. در این مطالعه برای تشخیص استراتژیها از مدل اسمیت 2006 استفاده شد. بررسی داده ها نشان داد بیشترین استراتژی مورد استفاده دانشجویان استراتژی زبان منبع محور بوده و استراتژی زبان مقصد محور کمتری ...

بروسلوزیس یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام می‌باشد. این بیماری علاوه بر خسارات اقتصادی در دام‌ها، از جنبه سلامت عمومی انسان نیز دارای اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی شیوع سرمی بروسلوز در گوسفند و بزهای منطقه سیستان و ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمون‌های سرولوژی می‌پردازد. در این مطالعه خون‌گیری از طریق ورید وداج 150 گوسفند و بز که شامل 58 نمونه خونی از بز و 92 نمونه خونی از گوسفند می‌باشد، انجام گرفته و همزمان پرسشنامه‌ای برای هر نمونه شامل: سن، جنس، سابقه سقط‌ ...
نمایه ها:
ویژگی |