عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به "حمایت از بزه‌دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز" می‌پردازد. لازم است در مورد موضوع مزبور به نکاتی توجه شود. نخست اینکه نظام سیاسی کشورهای انگلستان، ولیز، ایرلندشمالی و اسکاتلند نظام واحدی است که به پادشاهی متحد بریتانیا معروف است . اما کشورهای ایرلندشمالی و اسکاتلند هر یک دارای نظام حقوقی مستقل و خاصی هستند، در نتیجه تنها دو کشور از پادشاهی متحد، یعنی انگستان و ویلز، نظام حقوقی واحدی دارند. به این دلیل پژوهشهایی که به بررسی نهادهای حقوقی انگلستان می‌پردازند، در ...

در بخش اول پایان‌نامه که به جرایم جنسی و تدابیر حمایتی تقنینی ناظر بر دفاع از صغار در برابر آن‌ها، اختصاص دارد، نخست جایگاه جرایم جنسی علیه صغار را در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، با در نظر گرفتن مفهوم صغیر در قانون جزا و انواع جرایم و سوء استفاده‌های جنسی از صغار و نیز نحوه افشاء موارد سوء استفاده جنسی از ایشان، تحلیل می‌کنیم و سپس در مقام تبیین چگونگی حمایت قانونی از این گروه در برابر سوء استفاده، پس از بررسی نوآوریها و راه‌کارهای عملی قوانین حمایتی ماهوی، تحولات و ابداعات ن ...
نمایه ها:
ویلز | 
صغیر | 
جرم | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ویلز | 
معلم | 

چکیده ندارد.

در این مقاله به بررسی روند تجدید ساختار در سه ناحیه بازار برق اسکاندیناوی ، بازار برق انگلیس و ویلز و بازار برق آمریکا پرداخته می شود . دو بازار اول دارای قدمت بیشتر بوده وبه لحاظ وسعت بازار و ساختار قوانین دستخوش تغییرات شده اند . بازارهای موجود در ایالتهای مختلف آمریکا با توجه به جوان بودن آنها ، تغییرات سریعی را در عرصه صنعت برق خود شاهد بوده اند ، که بدین لحاظ در این مقاله به طور مختصر به آنها پرداخته می شود . ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
سوید | 
ویلز | 
هلند | 
هند | 
ایران | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.