عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک بررسی اجمالی فراوانی ویروسهای (PVY) Y،پیچیدگی برگ (PLRV)، (PVX) x و (PVS) S سیب زمینی در یک مزرعه آزمایشی سیب زمینی در منطقه فریدن مورد بررسی قرار گرفت .غده های بوته های ظاهرا" آلوده در آخر فصل رشد برداشت و پس از نگهداری در انبار سرد و شکستن خواب آنها،در گلدان کاشته و در شرایط گلخانه نگهداری شدند.وقتیکه بوته ها به ارتفاع تقریبی ده سانتیمتر رسیدند نمونه برداری از برگهای آنها بمنظور تعیین ویروسهای فوق با استفاده از تکنیک ELISA انجام گردید.در بین چهار ویروس مورد نظر Pvy و ...

سیب‌زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب‌زمینی یکیازویروس‌هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب‌زمینی محسوب می-شود. در برنامه‌های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری‌های ویروسی سیب‌زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن‌ها در مناطق کشت کشور از مهم‌ترین پیش نیازها محسوب می‌شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد‌های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ‌های ...