عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ونداليسم و يا به عبارتي گرايش به تخريب اموال عمومي و خصوصي و به صورت عمدي و بدون كسب منفعتي در جوامع جديد به عنوان مسئلة نوظهور مطرح شده است. در اين تحقيق تلاش بر اين بوده است تا علاوه بر سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در بين دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهر اروميه، متغيرهاي تأثيرگذار بر گرايش به رفتارهاي ونداليستي نيز تعيين گردد. بر اين اساس پس از تدوين چارچوب نظري و ارائة مدل نظري مركب از سه نظرية كنترل اجتماعي هيرشي، همنشيني افتراقي سادرلند و تئوري درون‌فهمي ماتزا، فرضي ...

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی تأثیر احساس محرومیت در سه بعد احساس محرومیت از خدمات شهرداری، احساس محرومیت اجتماعی و احساس محرومیت اقتصادی (مادی) در گرایش به وندالیسم در میان جوانان 15 تا 25 ساله‌ی ساکن شهر تهران می‌پردازد. مبادی نظری این پژوهش، نظریه‌ی احساس محرومیت اجتماعی «تد رابرت گر» و نظریه‌ی انصاف- کنترل «فیشر و بارون» است. به این منظور با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 2 منطقه‌ی شهر تهران با 300 پاسخگو مصاحبه به عمل آمد. ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل فردی- اجتماعی با بروز رفتارهای تخریب‌گرانه (وندالیستی) در دانش‌آموزان دبیرستانی مناطق جنوب شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را دانش آموزان دبیرستانی مناطق 19 و 20 شهر تهران تشکیل می‌دادند که از آن میان400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، عبارت بودند از چک‌لیست اطلاعات ‌زمینه‌ای (سن، جنسیت، وضعیت ارتباطی والدین، مشکلات والدین و روشهای تربی ...

خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه برآن بنا شده است لذا چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده درتحقق وظایف خویش شاخص مناسبی جهت ارزیابی عملکرد جامعه می باشد.هر چه خانواده دارای عملکرد خوب و سالمتری باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بیشتر تامین شده است و بر عکس هر چه خانواده از عملکرد بدتر و آشفته تری برخوردار باشد، به همان نسبت جامعه بیشتر تهدید شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط عملکرد خانواده با میزان بروز رفتارهای خرابکارنه در دانش آموزان دب ...

ونداليسم از پديده هاي نوظهور در جوامع شهري است كه نوعي چالش جدي براي مديريت و توسعه پايدار شهري به حساب مي آيد و سالانه ميليون ها ريال هزينه مالي و پيامدهاي اجتماعي بسياري را بر جوامع شهري تحميل مي كند. تحقیق حاضر می کوشد به بررسی علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان بپردازد، وندالیسم تخریب عمدی و آگاهانه خدمات و امکانات شهری و عکس العملی خصمانه و کینه توزانه به برخی اشکال فشارها، ناملایمات و شکست های اجتماعی می باشد، که به تخریب آگاهانه تأسیسات، اموال عمومی و خصوصی در شهرها ...

ایده هایی علیه تئاتر، نشانه شناسی زوال و بحران های تاریخ تئاتر است. تئاتر که از دیرباز با سیاست و ایدئولوِژی رابطه ای ویژه داشته تنها با توسل به نگره ی انتقادی و نقد نظام سرمایه داری می تواند میزان حقیقت خویش را نمایان کند. اما تئاتر در اغلب موارد کاری جز باز تولید نظام سرمایه داری به انجام نرسانده است. تراژدی که پایه ی سیاست یونانی است، در عصر جدید، به دلیل شکل زیست- سیاست انسان مدرن و نبود نفس (self) اخلاقی ناممکن شده است. تئاتر پست مدرن نیز چیزی جز منطق سرمایه داری پسین نی ...

وندالیسم به معنای تخریب اموال عمومی است . فردی که به صورت بیمارگونه اقدام به تخریب اموال عمومی می نماید و از کار خویش لذت می برد را وندال می گویند. در این پایان نامه بحث وندالیسم از منظر حقوقی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اگر چه بزعم آسیب شناسان اجتماعی همه صور و انواع نا بهنجاریها و نژندی های اجتماعی چون سرقت ،‌قتل ،‌قمار ،‌قاچاق ،‌خودکشی ،‌فحشاء ،‌اعتیاد ،‌الکلیسم ،‌وندالیسم و نظایر آن چه بمثابه انحراف ( کجروی ) و چه در زمره بیمار ی یا اختلال معلول ناسازگاری ه ...

در این پروژه کوشش شده با بررسی دقیق ابعاد و وجوه گوناگون و شرایط، فوائد، کاربردها ، عملکردها ، انواع ، معایب و سایر موارد مربوط به صندوق های خیریه فعلی ، و با مطالعات مورد نیاز در زمینه های تخصصی طراحی صنعتی، به ارائه طرحی نو برای دستگاه های خیریه هوشمند پرداخته شود. حاصل این پروژه، دستگاهی است که برای جمع آوری کمک های مالی خیریه در محیط های داخلی عمومی طراحی شده و می تواند به اطلاع رسانی عمومی یا اختصاصی بر اساس نیاز کاربر بپردازد، کمک های مالی او را به تفکیک سکه، اسکناس و ...

وندالیسم انحراف رفتاری است که با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیست و عموما زمانی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارها جامعه را رعایت نمی کنند. وندالیسم یا خرابکاری ، یکی از آسیب های اجتماعی است که هم خسارات مادی هنگفتی بر بودجه ی عمومی کشور وارد می سازد و هم زندگی اجتماعی و حتی روزمره انسان ها را دچار اختلال می نماید. لذا با توجه به اهمیت مساله ی حاضر و نحوه ی حضور و تاثیر آن در زندگی افراد، پژوهش حاضر می کوشد با کمک اطلاعات تجربی به دست آمده از تحقیق و چهارچوب نظری که مبتنی بر ...