عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آغاز پیدایش انسان ، امنیت خواسته او بوده است و همواره بشر در جستجوی تأمین نیازهای جسمی ، فکری ، اجتماعی و فردی خود برآمده است بیمه های عمر نیز یکی از ابزارهای مهم تأمین خطرات پیری و فوت واز کار افتادگی افراد محسوب می شود اما از دید فقه عامه با مشکلاتی مثل غرر، قمار، ربا و...مواجه است در این زمینه اکثرفقهاءعامه بیمه ی عمر راغیر شرعی می دانند بنابراین در کشورهای اسلامی غیر امامیه نهاد جدیدی به نام تکافل خانواده طراحی شده است که مبتنی بر اصل مهم اسلامی تعاون بر خیر و تقوی م ...

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمین ...

عقد وکالت یکی از مهم ترین عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه است. یکی از مهم ترین اقسام عقد وکالت، عقد وکالت جمعی می باشد. در این نوع از وکالت موکل چند وکیل را برای انجام مورد وکالت انتخاب می کند. اصولا شیوه ی تعامل وکلا و ایفای تعهد به اراده ی موکل بستگی دارد. ولی گاهی اراده ی موکل صراحتا بیان نمی گردد که در این صورت تنها راه برای تشخیص نحوه ی تعامل وکلا مراجعه به عرف است و اصولا تفسیر عرفی از نحوه ی انتخاب موکل بهترین راه تشخیص نوع تعامل می باشد. گاهی موکل وکلا را به صورت ...

در دنیای کنونی، نهاد وکالت چه در امور مدنی و چه در امور قضایی نقش مهمّی یافته است؛ به طوری که کمتر مسئله‌ای را می‌توان سراغ گرفت که نقش نمایندگی و اعطای نیابت به غیر، در آن لحاظ نشده باشد. از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. وکالت در لغت بیشتر به معانی حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی، تفویض و واگذاری، اعتماد و اطمینان و نیز تربیت و کفالت به کار رفته است. در خصوص اوصاف وکالت می‌توان به عقد بودن، جایز بودن، مجّانی بودن، اذنی بودن، رضایی بودن، ش ...

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می‌باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می‌تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد، چنین اختیاری را دارد. ...

وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی، دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد. البته به شرط اینکه عملی که برای آن نایب در نظر گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد، مانند معاملات، و خود موکل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جانب موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل، که این صیغه ممکن است به صورت لفظ گفته شود یا به صورت فعل. وکالت باید به صورت منجز واقع ...

شرط بقاء وکالت و سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا اینکه موکل ضمن عقد لازم، حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند علاوه ب ...
نمایه ها:
ایران | 
حقوق | 
فقه | 
وکالت | 

پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهره گرفته شده است منابع مورد استفاده در این پژوهش از کتب و اسناد فقهی و حقوقی، مجلا ...

نقل وانتقال حقوق ومنافع ازطریق وکالت بلا عزل در چند دهه اخیر مبحث مهمی در حقوق ایران شده است وبسیاری از افراد از طریق این نهاد وبه طور صوری اقدام به انجام این گونه معاملات مینماید. از نظر کاربردی تعداد زیادی ازدعاوی در دادگستری ها در خصوص معاملات صوری وجود دارد وبا توجه به سوء استفاده افراد از نهاد وکالت بلا عزل واقدام به این گونه معاملات اهمیت مسئله روشن میشود . در این پایان نامه ضمن تحلیل قصد انشاء از دیدگاه حقوقدانان وفقها ،بیان وتعریف انواع معاملات صوری به وجه تمایز ...