عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : بررسی مسائلی چون نقدپذیری، نظارت‌پذیری، قلمرو اختیرات ، محدودیت و اطلاق قدرت سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه. خلاصه: در یک مقدمه و سه فصل به شرح زیر ارائه شده است . مقدمه - مفاسد قدرت مهار نشده و لزوم مهار قدرت از نظر اسلام. -1 ولایت مطلقه فقیه. -2 راههای مهار قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. -3 توصیه‌هایی در مورد مهار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

هدف : بررسی ویژگیهایی از اندیشه سیاسی اسلام که امام به عنوان یک اندیشه‌گر اسلامی بر آن اهتمام داشته و چگونگی کم کیف آن. خلاصه: در یک مقدمه و یازده فصل به شرح زیر ارائه شده است : مقدمه - آشنایی اجمالی با زندگی سیاسی امام خمینی. -1 آمیهتگی دین و سیاست . -2 مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی. -3 ولایت مطلقه فقیه. -4 تکلیف‌گرایی. -5 مشارکت مردم و آزادی. -6 عدالت اجتماعی و کمال معنوی. -7 وحدت امت اسلامی. -8 استقلال. -9 اصول روابط خارجی. -10 ملی‌گرایی، مکتب‌گرایی و صدور انقلاب ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دین | 
سیاست | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
امام | 
ثبات | 
قدمت | 
رفتار | 
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها: