عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پایان‌نامه‌ی حاضر تبیین و تحلیل چگونگی شخصیت زنان و مردان، در داستان‌های نویسنده‌ی معاصر، فریبا وفی، است. در این پژوهش، شخصیت‌های اصلی و فرعی با شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی، در سه رمان برگزیده‌ی وفی با نام‌های "پرنده من"، ترلان" و "رویای تبت"، بررسی می-شود. رویکردهای روان‌شناختی و جامعه‌شناختی نیز در این نقد و بررسی به‌کار می‌رود. در آثار مورد نظر، تعداد تیپ‌های فرعی و ایستا بیش از شخصیت‌های اصلی و پویاست. شخصیت‌های مشابه و تکراری متعددی نیز وجود دارد و عمدتاً چندوجهی و با لایه ...

کنش‌های هر فرد در صحنه‌ی اجتماع با سرمایه‌هایی که در اختیار اوست، ارتباط نزدیکی دارد و می‌تواند او را به شناختی از خود و دیگران برساند. شناخت روابط و هویت اجتماعی یک جامعه با مطالعه‌ی آثار هنری آن میسر می‌شود و رمان به عنوان یک فرم هنری مدرن براساس نظریه‌ی بازتاب برگردانی از زندگی اجتماعی است. به همین سبب با استفاده از رویکردهای مدرن جامعه‌شناسی می‌توان به بررسی متون ادبی پرداخت و به این ترتیب به شناخت هویت بخشی از جامعه دست یافت. فریبا وفینویسنده‌ی تجربه‌گرایی است که ...

فریبا وفی از جمله زنان نویسنده‌ای است که در انعکاس نگاه زنانه در ادبیات معاصر فارسی موثربوده است. وی در سال 1342 در تبریز متولد شد. نخستین رمان او «پرنده من» که در سال 1381 منتشر شد، مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و جوایز ی فراوان را به خود اختصاص داد. «ترلان»، «رویای تبت»، «رازی درکوچه‌ها» و «ماه کامل می‌شود» و دو مجموعه داستان «در عمق صحنه» و «حتی وقتی می‌خندیم»، از آثار دیگر نویسنده اند. در این پژوهش سعی شده است عناصر داستان و نیز محتوای رمان‌ها با رویکرد نقد زن-مدارانه مو ...

رمان به عنوان یک فرم هنری-ادبی با تلفیق عنصر خیال و تجارب زندگی روزمره ی انسانی در هیأت توالی حوادث گوناگون بواسطه ی شخصیت های داستانی به روایت جهان-زیست ها می پردازد. در این پایان نامه با بررسی نقش ها،هویت ها، زیست روزمره ی قهرمان زن داستان در بستر حوادث و گره های داستانی تلاش شد تا به تصویری از زیست روزمره ی زنان در جامعه ی امروز ایران در دو تیپ رمان های عامه پسند و نخبه پسند دست یابیم. سوالهای اصلی تحقیق عبارتند از: 1. بررسی چگونگی روایت "زیست – جهانِ" زنانه (با تاکید بر ...

داستان سرایی قدمتی به اندازه ی زندگی فکری بشر دارد. داستان و در کل روایت داستانی تجلّی اندیشه ی فرد در متن داستانی اش است. قصه، داستان، رمان و در مجموع روایت داستانی زاییده ی تخیل است. رمان آیینه ی تمام نمای آن چیزی است که ما آن را زندگی می نامیم. رمان مجموعه تجربه های زندگی ما انسان هاست؛ تجربه های تاریخی، اجتماعی و حتی روان شناختی. و این نویسنده است که با استفاده از تمهیداتی که مخصوص این نوع ادبی است، این تجربه ها را دوباره به شیوه ای نو بازگو می کند و آن را می آفریند. این ...