عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 281

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان از طریق کنترل کیفیت خدمات است تا مدلی مناسب برای وفاداری مشتریان بانک تجارت ارائه شود. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی، و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع تجزیه و تحلیل ماتریس واریانس - کواریانس (روش مدل‌یابی معادلات ساختاری ) است. برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات، مقیاس سرکوال پاراسورمن و همکارانش و همچنین برای اندازه‌گیری مدیریت ارتباط با مشتری مقیاسهای محقق‌ساخته با توجه به تئوری عنوان شده از سوی مندوزا و ب ...

جهانی شدن اقتصاد ، افزایش وابستگی اقتصادی و آزاد شدن بازارها موجب افزایش فرا گیر رقابت شده است.رقابت زیاد در صنعت هتل داری به دلیل فشار زیاد برای ارائه دادن خدمات بیشترباعث هزینه های روز افزون می باشد. در این زمان،شرکتها سعی میکنند تا هزینه ها را کنترل کنندو این کشمکش به مدیران هتلها منتقل می یابد . یک راه مقابله با این مشکل سعی در حفظ و نگهداشتن مشتری می باشد. یگ گفته رایج این است که هزینه جذب یک مشتری جدید، به طور متوسط پنج تا شش برابر هزینه اجرای راهبرد حفظ مشتری موجود اس ...

باتوجه یه اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانکداری و با عنایت به اینکه طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه‌ جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی عوامل موثر بر ایجاد و حفظ وفاداری مشتری در کسب و کارهای گوناگون از اولویت بالایی برخوردار می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان بانک سینا در سطح شهر مشهد می‌باشد. در این راستا اثر کیفیت خدمات درک شده، تصویر شرکت و رضایت مشتری بر وفاداری م ...

در دنیای اقتصاد مشتری‌مدار کنونی، بانک‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها در تلاش جهت ارایه خدماتی با کیفیت، با‌ارزش و خرسند‌کننده برای مشتری می‌باشند تا ضمن افزایش کیفیت رابطه میان خود و مشتری، زمینه وفاداری مشتریان را فراهم سازند. وفاداری به لحاظ این‌که مشتریان وفادار عامل بقا و سودآوری سازمان‌ها محسوب می‌شوند، بسیار مورد توجه واقع شده است. لذا، هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری بر وفاداری با در نظرگرفتن نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد ...

وفاداری مشتری به‌عنوان یک هدف استراتژیک در تمام صنایع خدماتی اهمیت دارد. در صنعت گردشگری حفظ و نگهداری مشتری برای رشد سازمان امری حیاتی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که کاهش هزینه‌های بازاریابی، کسب سهم بیشتر در بازار و قدرت نفوذ تجاری را به همراه دارد؛ بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آن ازجمله کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری و کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش، بررسی رابطه بین سه متغیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری به‌عنوان متغیر مستقل و وف ...

امروزه با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، سازمان‌ها به این واقعیت پی برده‌اند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند؛ لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را داشته و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کرد. در عصر اطلاعات، طبیعی است که صنایع مخابراتی یکی از بالاترین شاخص‌های رشد را در بین سایر صنایع دارا باشد. در میان صنایع مختلف مخابراتی و ارتباطی نیز یکی از بالاترین نرخ‌های رشد متعلق به صنعت خدمات تلفن همراه است ...

استقرار بانکداری الکترونیک از موارد مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به‌ شمار می‌آید. گسترش این روند هم تهدید است و هم فرصت. بانک‌هایی که در ارائه ی همگانی این‌گونه خدمات شکست بخورند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک‌هایی که با سرعت به ‌سوی ارائه و ارتقای خدمات برخط (Online) می‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیش‌تری جذب کنند. در دنیای امروز تاکید بر مشتریان موجود و وفادار ساختن آنها، به جای تمرکز بر دست یاب ...

در عصر پیوند دانش و اطلاعات با دانایی و دارایی؛ رقابت و چالش برای ماندگاری به امری کاملاً جدی تبدیل شده است و شرکت های ناکام به سرعت حذف می شوند در چنین شرایطی ، بهینه سازی تصویر ذهنی یا اعتبار سازمان، از ضروری ترین ابزار برای پیشبرد برنامه ها به شمار می رود؛ زیرا قدرت رفع چالش های خارجی را از درون خود سازمان ایجاد می کند بنابراین شرکتها باید بدنبال بهبود کیفیت، خدمات / محصولات باشند پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شهرت شرکت بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری و وفاداری مشتری می پردازد. ج ...

وفاداری در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین متغیرهای مطرح شده در بازاریابی بدل گردیده است. این متغیر یکی از مهم ترین ساخت های مطرح شده در مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) است. این تحقیق نشان می دهد که وفاداری به میزان زیادی توسط رضایتمندی مشتری، پاسخگویی به شکایات مشتری و ارتباطات توصیف می گردد. در ضمن در این پژوهش روابط مستقیم و غیر مستقیم بین این متغیرها و روابط موجود در مدل ECSI و مدل بسط یافته مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعه تحقیق حاضر بانک ملی ایران، شعب شهر تهران م ...