عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سالمندی ابعاد مختلفی از حرکات ارادی ، یادگیری و مهارت حركتي را تحت تأثیر می گذارد. انجام مهارت‌هاي حرکتي و مفهوم يادگيري و بازآموزي مهارت‌ها درافراد سالمند اهميت ويژه‌اي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي قابليت يادگيري در گروههاي سني جوان،میانسال وسالمند بوده و اینکه در توانبخشی از چه نوع استراتژی و پروتکل درمانی جهت کسب مهارت حرکتی افراد سالمند استفاده نماییم،انجام شد. جهت بررسي قابلیت یادگیری در سالمندان وتأثیرآگاهی صریح بر میزان یادگیری، يك وظيفه حركتي واكنشي متوالي كه با است ...