عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سردفتران دارای وظایف و تعهدات قانونی بسیاری می باشند که باید از عهده این تعهدات و وظایف به طور صحیح و دقیق برآیند. حیطه این وظایف و تعهدات بسیار گسترده می‌باشد و در صورت عدم انجام هریک از وظایف ضمانت اجراهای قانونی برای سردفتر تعریف شده است. با توجه به شغل سردفتری و تعهدات قانونی سردفتر باید قوانینی تصویب گردد که به طور کامل در بر گیرنده ضمانت اجراها و سایر مجازات‌ها باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا در مورد وظایف و تعهدات قانونی سردفتران و ضمانت اجرای آنها صحبت و بح ...