عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش ، به سفارش معاونت فرهنگی- اجتماعی نسخت‌وزیری و به همت گروه علوم اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهیه گردیده که هدف از آن شناساندن وضعیت علمی دانشگاهها در مقایسه با قبل از انقلاب ، به منظور تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری جدی در تقویت بنیهء علمی دانشگاههای کشور بوده است . در این گزارش ، به بررسی وضعیت علمی دانشگاههای مورد مطالعه از لحاظ کمی در تعداد اعضای هیات علمی، درجهء تحصیلی، رتبهء علمی، سابقهء تدریس و کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی، و در دو بخش پایانی، به موضوع ...
نمایه ها:
تهران | 

هدف عمده تهیه و تدوین این گزارش ، ارائه اطلاعات و آگاهیهای لازم برای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری از لحاظ توان علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران در رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی عالی و تعداد مراکز آموزشی در سطح کشور است . با وجود این، گزارش حاضر می‌تواند مورد استفاده و اطمینان ورود به دانشگاه، و دانشجویان، محققان و سایر علاقه‌مندان نیز قرار گیرد. این گزارش در سه فصل به شرح زیر تنظیم شده است . فصل اول، شامل مشخصات دوره‌های تحصیلی گروه پزشکی در نظام جدید آموزش عالی است . فصل دوم ...