عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 179

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه پایدار آن‌گاه می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، که نقش و جایگاه انسانی زنان را بعنوان نیمی از جمعیت جوامع در توسعه پذیرا باشیم. برای سازماندهی زنان و توانمند سازی آنان در فرایند توسعه، اقدامات مشارکتی مورد نیاز است. مشارکت زنان در قالب شرکت‌های تعاونی می‌تواند به عنوان یک ایده مفید، نقش و جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نه تنها در سطح خانوارها، بلکه در سطح جامعه ترقی و رونق دهد. بررسی میزان و ابعاد مشارکت زنان در قالب شرکت‌های تعاونی و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن در تد ...

با حمله ی مغول به ایران و تأسیس حکومت ایلخانی و قرار گرفتن مرکز دولت در آذربایجان، دوره ی جدیدی در تاریخ این سرزمین شروع شد. تغییرات اساسی که به دنبال آن در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران صورت گرفت موجب گردید تحولات بنیادینی در اوضاع داخلی این سرزمین پدید آید؛ دراین میان قرار گرفتن مرکز دولت ایلخانی در آذربایجان، این منطقه را به یکی از کانونهای مهم این تحولات در ایران تبدیل کرد. گر چه در ابتدا تهاجم و فتوحات مغول باعث خرابی، ویرانی، مرگ و میر، کاهش شدید جمعیت ...

بحث اهل ذمه به عنوان یکی از گروههای ساکن در جامعه، همواره در میان مسلمانان مطرح بوده است. پس از نزول آیه ی جزیه در دوران پیامبر (ص)، موضوع اهل ذمه به عنوان یک مسأله در تاریخ اسلام نمود پیدا کرد. با فتح سرزمینهایی چون ایران، مصر و شامات در زمان عمر، خلیفه ی دوم، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. رفتار عمر با اتباع اهل ذمه، بعدها در تبیین نظرات فقهی اهل سنت که حاکم بر جامعه ی اسلامی بود، نقش اساسی داشت. در دوران اول خلافت عباسیان این افراد به خصوص طبیبان، نفوذشان بیشتر شد. ب ...

رساله حاضر تلاشی است در جهت بررسی موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر قزوین در دوره صفوی پس از انتقال پایتخت به اصفهان ، مسئله اساسی این است که اعتبار قزوین در این دوران تا چه حد تحت الشعاع پایتخت جدید اصفهان قرار میگیرد و نیز بررسی اثرات پایتختی در دوره نخست صفوی، مانند ایجاد بناها و اماکن باشکوه که باعث تداوم اعتبار نسبی شهر در دوران بعد شد. همچنین بررسی امکانات و ویژگیهایی که در خود شهر وجود داشت، مانند موقعیت جغرافیایی مطلوب شهر از نظر سیاسی و طبیعی ، که قزوین را به مقر د ...

شکستن دایره خبیثه فقر و فراهم کرد حداقل امکانات شغلی ومعیشتی برای همه افراد بالغ و سالم، بعنوان بخشی از اهداف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این در حالی است که در اغلب مواقع، شرایط سیاسی و تجاری بین المللی و منابع اقتصادی این کشورها اجازه نمی دهند، هدف مذکور جز بصورت یک شعار غیر عملی عامه پسند مطرح شود.بنابراین لازم است دولتها با سیاستگذاری های صحیح مانند ایجاد اشتغال و کنترل تورم به وضع معیشتی مردم رسیدگی نمایند. حال در پژوهش حاضرمحقق با ...

پس از غلبه کورش بر آستیاگ(آژی دهاک) پادشاه ماد، در سال 550 پیش از میلاد، سلسله هخامنشیان پا به عرصه وجود نهاد. در زمان کورش بزرگ و جانشینان او کمبوجیه و داریوش اول شاهنشاهان هخامنشی توانستند علاوه بر پادشاهی ماد، بر قدرت های بزرگ منطقه خاورمیانه از جمله پادشاهی های لیدیا و بابل و مصر مسلط شوند و قلمرو خود را از آسیای صغیر و سواحل مدیترانه در غرب تا کرانه های اقیانوس هند در مشرق و استپ های روسیه در شمال گسترش دادند. دو شاه نخستین هخامنشی یعنی کورش کبیر و کمبوجیه، بیشتر دوران س ...

اگرچه دوران عظمت وشکوه صفویان در زمان شاه عباس اول(996- 1038ه.ق) به اوج خود رسید و در سالهای پس از مرگ او تا زمان برافتادن این سلسله به دست افغانها،پادشاهان بعد از وی هرگز نتوانستند احیا کننده دوران پرآوازه وی باشند،اما در این بینابین با مطالعه وقایع نامه های آن دوره و همچنین گزارشهای سیاحان غربی به دورانی برمیخوریم حاکی از ابراز اعجاب نسبت به قدرت و سلامت مملکت داری ایران.این دوران سالهای1052تا 1077ه.ق.یعنی همان سالهای حکومت شاه عباس دوم صفوی می باشد که با جرأت میتوان آن را ...

این رساله با عنوان موانع گسترش همکاریهای اقتصادی کشورهای اسلامی با مطالعه موردی بر روی کشورهای ایران ، پاکستان و ترکیه تدوین شده است . با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی از پتانسیل های فراوانی برای گسترش روابط نزدیک و به خصوص اقتصادی برخوردارند، تا به حال همکاریهای اقتصادی در بین کشورهای اسلامی در سطح پائینی انجام شده ، علیرغم اینکه سازمانها و جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده است . در این پژوهش به برخی از موانعی که دولت های اسلامی برای گسترش مناسبات اقتصادی پیش رو د ...

این پایان نامه به بررسی مولفه های توسعه ای موجود در سه دوره تاریخی هخامنشی، اشکانی و ساسانی پرداخته و اهداف آن شامل استخراج مولفه های مهم و تاثیرگذار توسعه اقتصادی در هر دوره تاریخی به عنوان هدف اصلی و شناسایی و استخراج مولفه های تاثیرگذار بر هر یک از الگوهای توسعه اقتصادی و شناسایی و تشخیص الگوهای توسعه اقتصادی مورد استفاده در هر یک از دوره های تاریخی به عنوان اهداف فرعی اولیه و ثانویه می باشد. روش اجرای این تحقیق بر پایه مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه های ساخت یافته و پرسشنامه ...