عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2386

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
امروزه آلودگی به یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است و تقریباً تمامی کشورها براساس احساس نیاز و خطر نسبت به این مسئله، به وضع برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافق نامه‌های بین‌المللی پرداخته‌اند تا همزمان با طی کردن مراحل توسعه بتوانند سطح تخریب زیست محیطی را کاهش دهند. اثر زیان‌بار فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست به یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده است و بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. اکثر مطالعات انجام شده در ای ...
 
ضمن معرفی مقدماتی شهرستان جهت آشنا شدن مسئولین با قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی آنها و اطلاع از نقاط قوت و ضعف بخشها در محدوده منطقه، علاوه بر واقعی‌تر نمودن فرآیند برنامه‌ریزی در حوزه شهرستان جایگاه شهرستان را از حیث منابع و مصارف در استان معین می‌نماید. در این گزارش جمعیت و ویژگیهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . همچنین امور اجتماعی و امور اقتصادی شهرستان نیز در فصول مربوط به هر کدام مورد بحث و بررس قرار گرفته است . و محدودیت‌ها و قابلیت‌های آن مطرح شده و در پایان پیشنهاده ...
نمایه ها:
1374 | 
همدان | 

بسمه تعالی ناآرامی‌های اجتماعی : عوامل و فرایند آن (مطالعه موردی نا‌آرامی‌های اجتماعی تهران، مشهد و تبریز) چکیده: ناآرامی‌های اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی حوزه مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی محسوب می‌شود. موضوع یاد شده از اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحب ‌نظران شاخه‌های مختلف علوم‌اجتماعی واقع شده است لکن در کشور ما از سال‌های گذشته تاکنون به جز چند مورد محدود، توجه چندان به موضوع و بررسی علمی اعتراضات، ناآرامی‌ها و خشونت‌های اجتماعی نشده است. موضوع اصلی این تحقیق مطالعه آثار س ...

استفاده از سوختهای فسیلی از یک سو منجر به کاهش ذخایر و در نهایت اتمام منابع آنها شده و از سوی دیگر مهمترین عامل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی سوختهای فسیلی می باشند. با بررسی ادبیات نظری اقتصاد محیط زیست، کالاهای عمومی و مالیات زیست محیطی، ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و حفظ محیط زیست شناسایی و ابزار مناسب مالی از لحاظ کارائی اقتصادی برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی بصورت مالیات غیرمستقیم زیست محیطی برای اقتصاد ایران پیشنهاد گردید. با استفاده از مدل خود رگر ...

بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی خراسان در دوره افشاریه (1218- 1148ق )، موضوع اصلی این رساله است. خراسان آن روزگار شامل بخش هایی از افغانستان و ماوراء النهر بوده است که در سایه توسعه طلبی های نظامی نادر تا مرزهای هند و ترکستان گسترش یافت. نادر پایتخت را از اصفهان که جایگاه طرفداران صفوی بود به خراسان که زادگاه وی و جایگاه ایل افشار بود، انتقال داد. نادر با استفاده از موقعیت ژئوپولتیک خراسان که شامل قابلیتها و منابع طبیعی، انسانی، اقتصادی، ارتباطی و ... آن منطقه می گردید توانست ...

هدف کلی این تحقیق، بررسی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی اثرگذار بر میزان باروری زنان دارای همسر(49-15) ساله شهرستان اشنویه می باشد. با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه، 400 زن ازدواج کرده دارای همسر 49-15 ساله واقع در شهرستان اشنویه با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای طبقه‌ای مورد سوال قرار گرفتند. متغیرهای جمعیتی مورد استفاده برای تبیین باروری شهرستان اشنویه عبارتند از: سن زن در اولین فرزندآوری، سن زن دراولین ازدواج، قومیت، استفاده از وسایل تنظیم خانواده و من ...

بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی عشایر استان برحسب تیره و طایفه . ...