عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی پیش‌بینی‌‌کنندگی سبک‌های دلبستگی کودک توسط هيجانات مادر در دو گروه دانش‌آموزان عادی و کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر دبستانی بود. 140 از نفر دانش‌‌آموزان عادي و كم‌توان ذهني آموزش پذير دبستاني (از هر گروه 70 نفر) در پايه دوّم دبستان نمونه‌ي مورد نظر اين پژوهش را تشكيل دادند. مادران در هر دو گروه نمونه، پرسشنامه‌‌های مقیاس افتراقی هيجانات (ایزارد و همکاران،1993)، پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی برای کودکان (وَن اودنهون و هافسترا 2005) را تکمیل کردن ...

امروز با توجه به جهانی شدن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، بیشتر از همیشه احساس می‌شود. در اقتصاد معمولاً مشارکت مردم به دو صورت خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و از آنجا که تنها در نظام تعاونی‌ها، سازوکاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجهیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی وجود دارد، می‌توان گفت، چنانچه اصول و ارزش‌های تعاون به در دسترس مورد استفاده قرار گیرد، بخش تعاون همراه با سایر بخش‌ها در یک اقتصاد سالم، موجب شکوفایی اقتصاد کشور و کاراتر شدن آن در بعد داخلی و حتی در ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه وضعیت اقتصادی – اجتماعی و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شیراز صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شیراز و حجم نمونه 205 نفر بود که به صورت خوشه ای تصادفی از بین 4 منطقه کمیته امداد شیراز انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه وضعیت اقتصادی – اجتماعی استفاده شد برای بررسی نتایج ضریب همبستگ ...

متون ادبی می‌تواند کمک شایانی به شناخت تاریخ در ابعاد و زمینه‌های مختلف داشته‌باشد‌. ادب فارسی و به تبع آن شعر، در انعکاس اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ظرفیت بالایی برخوردار بوده‌‌است. در همین راستا ادبیات در دوره سلجوقی‌، به راحتی توانسته بسیاری از نشانه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ، را که کمتر در منابع تاریخی این دوره بیان شده ترسیم نماید. در این میان دیوان امیر معزی با توجه به ظرافت و دقتی که داشته‌ از جمله منابعیست که به شناخت تاریخ نانوشته دوره سلجوقی کمک می‌کند‌. ...

ابراهیم طوقان را شاعر ملی و جاودانه فلسطین خوانده‌اند. وی، شعر خود را در بحرانی‌ترین مرحله از مراحل تاریخ فلسطین سروده و خود نیز در خط مقدم مبارزه علیه صهیونیستها بوده است. کلیه شاعرانِ پس از وی نیز که درباره‌ قضیه‌ی فلسطین شعر سروده‌اند، تحت تاثیر مکتب شعری وی و دیدگاه سیاسی و اجتماعی‌اش بوده‌اند. شناخت شعر ملی و مقاومت وی، بستر مناسبی برای شناخت کلیه‌ اشعار مربوط به قضیه‌ فلسطین است. در این شعر تمامی مسائل فلسطین در قالبی هنری ریخته شده است و آیینه‌ تمام نمای تاریخ معاصر ف ...

دین زرتشت چهار قرن دین رسمی ایرانیان بود. درسده اول هجری با غلبه مسلمانان و سقوط دولت ساسانی گروهی از زرتشتیان ترک دین کردند و گروهی به هندوستان مهاجرت نمودند و گروهی از آن ها با قبول جزیه بر دین خود باقی ماندند. این تحقیق بر آن است تا با رویکرد تاریخی به بررسی وضعیت دینی و اجتماعی این گروه از زرتشتیان، در محدوده زمانی پس از ورود اسلام به ایران تا سقوط خلافت عباسی بپردازد. در وضعیت زرتشتیان از لحاظ دینی باید گفت که قبول اسلام اجباری نبود. زرتشتیان که اهل ذمه شمرده می شدند ...

در پژوهش حاضر به روابط ساختاری محیط خانواده، موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم عاطفی با نشانگان درونی سازی و برونی سازی در میان نوجوانان پرداخته شده است. نمونه آماری این مطالعه را 1647 نفر نوجوان شاغل به تحصیل 18-15 ساله شــهرستان تبریز (840 نفر دختر و 807 نفر پسر) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، تشکیل می دهد. نوجوانان با تکمیل مقیاس محیط خانواده (FES)، پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم عاطفی (ICARUS) و فرم خودسنجی نوجوان (YSR) ...

سواحل جنوبی خلیج فارس خصوصا بخشهای بحرین وعمان از مناطق برخوردار از اهمیت جغرافیایی در جهان اسلام به شمار می آیند. اهمیت این مناطق بیشتر به خاطر قرارگرفتن در مسیر راههای ارتباطی هند،چین وآفریقا به بین النهرین وشام ومدیترانه است.این اهمیت ریشه در تاریخ گذشته منطقه دارد.علاوه بر نقش اقتصادی این مناطق در امر دادوستد و تجارت دریایی،تحولات اجتماعی وسیاسی آن نیز قابل تامل است. این دو منطقه ساحلی که در کرانه جنوبی خلیج فارس وشرق جزیره العرب قرار دارند،از معدود نقاط آباد این شبه جزیر ...

جوامع اسلامی برای شفاف شدن مسیر سیاست‌گذاری‌های توزیعی، دست کم از دو منظر به تابع رفاه اجتماعی نیازمند هستند: یکی برای تنظیم رهنمودهای الهی در قالب شفافی مانند تابع رفاه و دیگری برای به حساب آوردن مواردی که اسلام تصمیم‌گیری آنها را به افراد واگذار نموده است. این رساله که بطور عمده به جنبه‌ی دوم نطر دارد، ویژگی‌های لازم برای راه‌یابی ترجیحات اجتماعی مسلمین به توابع رفاه اجتماعی را عقلانی و قطعی بودن آنها و توجه به بهره‌مندی همه‌ی افراد از مواهب الهی در سیر تکاملیشان می‌داند. ...