عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص منطقه‌ای سعی در ارائه توصیف و تحلیل اجتماعی فرهنگی استان را دارد و در تهیه آن ضمن استفاده از اسناد و مدارک و آمارهای سازمانهای دولتی در بعضی از مقولات مبادرت به پژوهش میدانی شده و در بعضی از موارد هم از نتایج پژوهشهای به سرانجام رسیده استفاده گردیده است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، -1 رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی و ساخت جوان از مهمترین شاخصهای جمعیتی است . -2 درصد بیسوادی استان طبق آمار 1370، 41/1 درصد است و استان از این نظر در ردیف 23 قرا ...

از آنجا که درصد قابل توجهی از جامعه را زنان بی‌سرپرست و بیوه تشکیل می‌دهند ضرورت توجه به وضعیت این قشر روشن می‌گردد. با اجرا این طرح گامهایی در جهت شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این قشر برداشته می‌شود که با استفاده از نتایج حاصله می‌توان برنامه‌هایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی زنان اجرا کرد و از بوجودآمدن مسائل و مشکلات ناشی از بی‌سرپرستی در جامعه تا حد زیادی جلوگیری کرد. ...

هدف کلی از اجرای طرح، شناخت معضلات و مسائل فرهنگی بانوان شهرستان اصفهان و تعیین شدت هر یک از آنها در حوزه ژهای مختلف فرهنگی و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای کاربردی جهت کاهش یا حل مشکلات و معضلات فرهنگی بانوان شهرستان اصفهان به منظور مساعد ساختن زمینه‌ها جهت زندگی انسانی‌تر هدف کلی طرح حاضر را تشکیل می‌دهد. اهداف جزئی طرح عبارت بودند از: شناسایی مسائل و معضلات فرهنگی بانوان در حوزه خانواده، ازدواج، آموزش و فعالیتهای علمی، ورزش ، هنر، سیاست ، مذهب ، مشارکتهای اجت ...

هدف پژوهش ، تحلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی استان ایلام است . تحقیق با استفاده از روش تاریخی و کتابخانه‌ای به بیان شرایط جغرافیایی، شرایط اجتماعی، جمعیت ، ترکیب سنی، میزان پراکندگی جمعیت ، میزان و نحوهء اشتغال و بیکاری و وضعیت اجتماعی زنان در منطقه، وضعیت نهاد خانواده، بهداشت منطقه، وضعیت قومی و مذهبی، کارکرد نهادهای اجتماعی، مشارکت اجتماعی مردم، میزان فاصله طبقاتی، وضعیت رعایت قانون و مقررات اجتماعی، ویژگی‌های خاص اجتماعی در منطقه، وضعیت مسکن و نحوهء گذران اوقات ف ...

هدف تحقیق، شناسایی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روانی مسکن در ایران است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای است . اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه تحلیلی منابع مربوط گردآوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که خانه‌سازی و معماری بخشی از فرهنگ یک ملت است که ایران در این بخش به گواهی تاریخ و آثار به جامانده، دارای سرمایه‌ای پرافتخار است ، اما تاسف‌آور است که تقلید کورکورانه از معماری غرب بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اقلیمی ایران منجر به بی‌هویتی فرهنگی می‌شود و مشروعیت‌دادن به ...

دانشگاه‌ها نیز در کنار حوزه‌ها، سازمانها و مساجد، در حرکت انقلاب موثر بوده‌اند. دانشگاه‌ها در اوایل اختلاف سرکوبی ناآرام با جوی متشنج تبدیل شده بودند. گروه‌گرایی‌ها و اخراج‌ها و استعفاها، باعث کمبود استاد گردیده بود. هدف انقلاب فرهنگی، که بدستور امام ایجاد شد، تغییر خط مشی فرهنگی دانشگاه بود. وظیفه اصلی استاد انقلاب فرهنگی، اسلامی کردن دانشگاه‌ها و بوجودآوردن تخصص‌ها بود. جهاد دانشگاهی در مرداد سال 1359 بعنوان بازوی اجرایی انقلاب فرهنگی، شروع بکار نمود. در 30 بهمن ماه ...

از آنجا که زنان در جامعه اسلامی، بعنوان نیمی از اجتماع مورد توجه قرار گرفته‌اند، لذا رسیدگی به وضعیت انان نیز نیاز به شناخت کافی از وضعیت آنها در ابعاد گوناگون اجتماعی: فرهنگی، اقتصادی و .... دارد. طرح مذکور سعی بر آن داشته تا با بررسی شاخصهای مختلف از جمله: جمعیتی زنان، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ضمن دستیابی به آمار و اطلاعات لازم در این زمینه‌ها، موضوعات مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا با شناخت کافی از وضعیت و نیازمندیها، در جهت رفع معضلات موجود گام ...

ویژگیهای جمعیتی زنان استان در دو دهه (1355 و 1365) در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده که خصوصیات جمعیتی تحت تاثیر عوامل جغرافیائی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط متقابل آنها مورد مطالعه قرار گیرد بنابراین خواننده با توجه به اطلاعات مربوط به زنان در مورد تعداد، توزیع، ساخت ، جمعیت ، جمعیت فعال، و اشتغال، حرکات جمعیت و آینده‌نگریها آشنا شده و تصویری از چگونگی مسایل جمعیتی زنان استان سمنان در دو دهه گذشته در ذهن او نقش خواهد بست . فصل اول: ویژگیها و شاخصهای جمعی ...

در این طرح وضعیت و منزلت اجتماعی و فرهنگی زنان در منطقه لنجان با توجه به میزان باسوادی (تحصیلات ) مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ، مسایل مهم دیگری که در این طرح بررسی می‌شود میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ارائه راهکارهای جهت ایجاد فرصت‌های لازم برای تاسیس انجمن‌ها، و مراکز تجمع زنانه و غیره است . ...