عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که زنان در جامعه اسلامی، بعنوان نیمی از اجتماع مورد توجه قرار گرفته‌اند، لذا رسیدگی به وضعیت انان نیز نیاز به شناخت کافی از وضعیت آنها در ابعاد گوناگون اجتماعی: فرهنگی، اقتصادی و .... دارد. طرح مذکور سعی بر آن داشته تا با بررسی شاخصهای مختلف از جمله: جمعیتی زنان، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ضمن دستیابی به آمار و اطلاعات لازم در این زمینه‌ها، موضوعات مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا با شناخت کافی از وضعیت و نیازمندیها، در جهت رفع معضلات موجود گام ...

از آنجا که درصد قابل توجهی از جامعه را زنان بی‌سرپرست و بیوه تشکیل می‌دهند ضرورت توجه به وضعیت این قشر روشن می‌گردد. با اجرا این طرح گامهایی در جهت شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این قشر برداشته می‌شود که با استفاده از نتایج حاصله می‌توان برنامه‌هایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی زنان اجرا کرد و از بوجودآمدن مسائل و مشکلات ناشی از بی‌سرپرستی در جامعه تا حد زیادی جلوگیری کرد. ...

هدف از این پژوهش ، بررسی برخی از تاثیرات اجتماعی ناشی از ضعف رشد اقتصادی بر رفتار اقتصادی و فرهنگی خانوارها است . روش تحقیق پیماشی و مطالعه کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: وجود معضلات اقتصادی موجب دو نوع اختلال در بازارهای کشور می‌گردد: اختلال در بازار کار و اخلال در بازار سرمایه. خطر جدی که کشور ما را تهدید می‌کند اضمحلال و فروپاشی چگونگی تخصیص منابع انسانی در کشور است که این خود باعث پایین آمدن بهره‌وری می‌گردد و افت درآمدها و تقلیل رفاه اقتصادی را به د ...

هدف پژوهش ، بررسی ویژگی‌های اقتصادی، کجروان اجتماعی در سطح شهر تهران در نیمه اول سال 1372، ارائه تعریف و انواع انحرافات ، کارکردهای اجتماعی انحرافات و تحلیل وضعیت انحرافات اجتماعی در تهران است . روش تحقیق کتابخانه‌ای و براساس آمار دستگیری مناطق نه‌گانه شهر تهران است . یافته‌ها نشان می‌دهد که تعداد 17381 نفر در ارتباط با انحرافات اجتماعی در تهران دستگیر شده‌اند که 51 درصد مرد 49 درصد زن بوده‌اند. در پدیده‌های بدحجابی، زنا، اراذل و اوباش ، فرار از منزل و رابطه نامشروع د ...

هدف : شناخت بیشتر وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان در شهرستانها و استانهای مختلف کشور با استفاده از اطلاعات موجود در سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای 1345 تا 1365. ...

هدف مطالعه حاضر که یک مطالعه مقطعی است بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی خانوار و میزان تحصیلات مادر بر روی رفتار باروری و شیردهی مادر بوده است و طی یکسال تعداد 2238 مادر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر لار و حومه انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش سطح تحصیلات مادر از طرفی سن اولین بارداری مادر افزایش و از طرف دیگر بعد خانوار کاهش می‌یابد. متعاقب افزایش سطح تحصیلات مادر تاکید بیشتر مادران بر روی تغذیه از شیر مادر بوده است . علاوه بر این با ...

از مجموع ویژگیها و شاخصهای اقتصادی زنان استان در استان در سالهای 1355 و 1365 چنین استنباط می‌شود که: در سال 1355 از مجموع زنان 6 ساله و بیشتر استان 52 درصد خانه‌دار، 29/1 درصد شاغل، 11/8 درصد محصل و 0/2 درصد بیکار جویای کار بوده‌اند. نسبتهای مذکور در سال 1365 به ترتیب به 58/3 درصد، 9/1 درصد، 26/3 درصد و 1 درصد رسیده است . بیشترین نسبت زنان شاغل 6 ساله و بیشتر استان با 76 درصد در امر صنعت و کمترین نسبت آنان با حدود 0/01 درصد در امور مربوط به آب ، برق و گاز فعالیت داشته‌ا ...

جمع‌آوری آمار مربوط به زنان و تجزیه و تحلیل آنها بمنظور آشنایی دقیق با وضعیت آنان همواره بعنوان یکی از اهداف مهم و اساسی در جهت برنامه‌ریزی بهینه برای بانوان محسوب می‌شود در این مجموعه آمار سالهای 1355 و 1365 در رابطه با مسائل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی زنان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. ...

ویژگیهای جمعیتی زنان استان در دو دهه (1355 و 1365) در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده که خصوصیات جمعیتی تحت تاثیر عوامل جغرافیائی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط متقابل آنها مورد مطالعه قرار گیرد بنابراین خواننده با توجه به اطلاعات مربوط به زنان در مورد تعداد، توزیع، ساخت ، جمعیت ، جمعیت فعال، و اشتغال، حرکات جمعیت و آینده‌نگریها آشنا شده و تصویری از چگونگی مسایل جمعیتی زنان استان سمنان در دو دهه گذشته در ذهن او نقش خواهد بست . فصل اول: ویژگیها و شاخصهای جمعی ...