عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوالاتی که این پایان نامه در پی پاسخ دادن به ان است: 1- حکومت صفویان علیرغم بن بست مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام معصوم، از چه راههایی توانستند افکار مردم را مجاب ساخته و اهداف خود را به کرسی نشانند؟ 2-سیاستهای اتخاذ شده از جانب شاه اسماعیل و شاه طهماسب چه تاثیری بر روحیات و زندگی مردم به ویژه طبقات زیرین هرم اجتماع بر جای گذاشت؟ 3-اثرات دیرپای سیاستهای شاه اسماعیل و شاه طهماسب بر جنبه های مختلف فرهنگی چگونه بود؟ ...

این پایان نامه در ده فصل تنظیم شده است: فصل اول، به بیان وجه تسمیه شهر مشهد، موقعیت جغرافیایی، مشهد در گذر تاریخ و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی از نهضت مشروطیت تا شهریور 1320 ه.ش . فصل دوم به تعلیم و تربیت سنتی و جایگاههای آن . فصل سوم به آموزش و پرورش نوین. فصل چهارم، به روزنامه و روزنامه نگاری و نمایش. فصل پنجم به ورزش و تربیت بدنی. فصل ششم به کتابخانه ها و موزه ها. فصل هفتم به چاپ و چاپخانه. فصل هشتم به انجمن ها و محافل فرهنگی . فصل نهم به مشاهیر علم و ادب. فصل دهم به بناها ...

در این پژوهش رابطه موقعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی ، از دیدگاه زنان دارای همسر منطقه 12 تهران مورد بررسی قرار گرفت و نظریه های کنش ارادی پارسونز و نظم خرد چلبی بنیانهای نظری آن را تشکیل می دهند. ...

هدف تحقیق، ارائه تصویری از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قبل از شروع برنامه، ارائه تصویری کلی از برنامه اول شامل استراتژی، اهداف و سیاستهای کلی، همچنین ارائه تصویری کلی از عملکرد دولت طی سالهای اجرای برنامه اول است . مطالعه با روش انادی با تکنیک فیش‌برداری از اسناد و مدارک مورد مطالعه صورت گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که اهم عملکردهای‌عمرانی و جاری دولت عبارتند از: ایجاد آرامش و امنیت نسبی در جامعه، سازماندهی و ساماندهی نسبی اقتصاد آشفته کشور، تشخیص و تعیین نسبی را ...

پژوهش مذکور مجموعه ای از گزارشات کارشناسی به شرح زیر را در برمی گیرد: 1-فضای مفهومی مشارکت فرهنگی (سید محمود نجاتی حسینی) 2-بررسی جایگاه مشارکت فرهنگی در سیاست فرهنگی کشور (حسین ایمانی جاجرمی) 3-مشارکت مردم در حفاظت و احیای میراث فرهنگی (نوید سعیدی رضوانی) 4-بررسی چگونگی مشارکت فرهنگی بخش خصوصی در تهیه برنامه های تلویزیونی (فرحناز حسام) 5-نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگی، بررسی نقش مشارکت فرهنگی شهرداری تهران (بررسی موردی فرهنگسراها و خانه های فرهنگ محله) (سید محمود نجاتی ...

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول ، اوضاع سیاسی تبریز را بررسی می کند. فصل دوم ،اوضاع فرهنگی تبریز را بحث و بررسی می کند. در فصل سوم ، رجال فرهنگی - سیاسی و مدافعان آزادی این خطه را به بحث می پردازد. ...
نمایه ها:
تبریز | 
1328-1313 | 

هدف تحقیق بررسی وضعیت فرهنگی کوی نصر (گیشا) است . روش تحقیق پیمایشی است که از طریق مشاهده و مصاحبه از اهالی محل و بکاربردن پرسشنامه از 50 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که نمود بیرونی فرهنگ این محله بیانگر حداقل یک بی‌هویتی فرهنگی است . نگرش خانواده‌ها نسبت به مسائل فرهنگی این محله علی‌رغم ضد و نقیض بودن گرایش به یک فرهنگ مصرف‌گرایی و بدون هدف و برنامه دارد. جوانان بیشتر به الگوهای غربی گرایش داشته و بیشتر جذب مواد مخدر و مسائل جنسی و تفریحا ...

موضوع این پروژه انجام مطالعات جامع توسعه استان همدان با اهداف ارزیابی عملکرد بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد بخش ها، بررسی مشکلات و تنگناهای موجود در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی استان(عوامل درونی و بیرونی) و همچنین شناخت و بررسی امکانات و قابلیت های توسعه استان در مرحله اول و طراحی راهبردهای توسعه بخش های مطالعاتی، تدوین سیاستها و اقدامات اولیت دار، اولویت بندی طرحهای نیمه تمام، تعیین اهداف کمی توسعه بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ...

تکوین شخصیت انسانها به عوامل گوناگونی بستگی داشته، که در بین آنها خانواده سهم بسزائی دارد. در همین زمینه، چگونگی شخصیت انسانها تا حدودی بستگی به چگونگی روابط بین اعضاء، جو و فضای حاکم بر خانواده می باشد. شکل و اندازه روابط و فضای خانواده، بستگی به نوع فعالیت ها و یا بقول هانری لوفبر (Henri Lefebvre) زمانهای مختلف والدین دارد. منظور از زمان والدین، چگونگی گذران 24 ساعت والدین یک خانواده، و در مقیاس وسیعتر، برنامه هفتگی آنها که به چه فعالیت هائی با چه اندازه زمانی و چه محتوائی ...