عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرکتهای دولتی که بموجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تعریف شده‌اند واحدهای سازمانی مشخصی هستند که بصورت شرکت اداره شده و حداقل 51 درصد سرمایه آن متعلق به دولت می‌باشد. در حقوق فرانسه نیز این قبیل شرکتها وجود داشته و هدف اولیه از ایجاد آنها توسعه امور اقتصادی در مستعمرات فرانسه بوده است . در هر دو کشور شرکتهای دیگری نیز وجود دارند که بموجب قانون و یا حکم دادگاه صالح مصادره شده و بیش از 50 درصد سرمایه آنها به دولت متقل شده است که به آنها شرکتهای مای نیز گفته می‌شود. ...
نمایه ها:
ایران | 

این طرح به بررسی نیازهای علمی و عملی جامعه در زمینه داشتن اطلاعات و تجزیه و تحلیل وضعیت حقوقی تاجر و یا شرکتهای خارجی در ایران و در کشورهای بلژیک - کانادا - ایتالیا - فرانسه - برزیل و لوکزامبورگ می‌پردازد. در این طرح شرایط ورود فرد خارجی به عنوان شخص حقیقی و یا شخص حقوقی مانند شرکتهای تجارتی به طور تطبیقی در حقوق ایران و کشورهای مذکور در بالا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در حال حاضر چنانچه شرکت خارجی بخواهد در ایران فعالیت تجارتی نماید با موانع قانونی مواجه خواهد شد. زیرا به ...

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است. با این حال ، مطابق مواد قانون تجارت ، در این دوران ...

چکیده: پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، از لحاظ حقوقی زن و شوهر در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند؛ از یک طرف طلاق واقع شده است ولی به نطر می‌رسد که تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و از طرف دیگر اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدّت آن تمام شود طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن‌ها از یکدیگر می‌شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه‌ی ایران، در مدّتی که مرد حق رجوع دارد، برای ...

با مرگ انسان‏‎‎‏، حقوق و تعهدات وی به وارث منتقل می شود و آنان ذی حق در استیفای حقوق و مسئول اجرای تعهدات مورث خود می باشند، مگر تعهداتی که قائم به شخص متوفی بوده و غیرقابل انتقال است. مبنای تعهدات متوفی در زمان حیات نیز قانون و یا عقد، اعم از عقود معین و غیرمعین می باشد. ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که ‏‎‏‎ ‏‎"‎‏ دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود‏‎"‎‏؛ همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه م ...

این طرح مشتمل بر دو بخش به شرح زیر است : بخش اول : د رحقوق ایران شرکتهایی که به حکم قانون تاسیس شده و 100% سهام آنها به دولت تعلق دارد، شرکتهای ملی یا مصادره شده که بیش از 50% سهام آن متعلق به دولت می باشند و شرکتهایی که با سرمایه گذاری دولت ایجاد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت می باشند. در حقوق فرانسه : شرکتهای ملی یا دولتی ، شرکتهای ملی شده و شرکتهای مختلف اقتصادی بخش دوم : در حقوق ایران ارگانه تصمیم گیرنده و کنترل کننده ، در حقوق فرانسه ارگان تصمیم گیرنده و ک ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی موقعیت فرهنگی، حقوقی و اجتماعی بانوان شاغل در شهر یزد در سال 73-74 است . جامعهء مورد بررسی کلیهء زنان کارمندی بودند که تحصیلاتشان دیپلم و بالاتر بوده و در یکی از مراکز دولتی یا خصوصی شهر یزد اشتغال داشته‌اند. نمونهء پژوهش تعداد 253 نفر که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. روش مطالعه، پیمایشی و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد بانوان مورد مطالعه از موقعیت شغلی خود رضایت نداشته‌اند. در حالی که 90/2 در ...

طرح مذکور در سه بعد حقوقی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است . پرسش اصلی طرح این است که باید چه شرایطی برای استادان ، دانشجویان ، کارمندان و متون درسی دانشگاه در نظر گرفت که بر اساس آن بتوانیم انتظار داشته باشیم دانشگاههای ما در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و اعتلای هر چه بیشتر علمی دانشگاه حرکت کنند و دیگر اینکه علت گریزان بودن دانشجویان و استادان از مشارکت در مسائل سیاسی چیست و چرا در آنها برای ایجاد تشکل های سیاسی انگیزه ای دیده نمی شود. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
عراق | 
ایران |