عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تاثیر قرق با اهداف مطالعه وضعیت و گرایش مرتع و روند تغییرات گونه های مرتعی در داخل اجتماعات گیاهی در اثر چرا و حذف چرا در داخل و خارج قرق بررسی می شود، وضعیت مرتع با استفاده از روش شش فاکتوری تعیین می گردد مقایسه وضعیت مرتع در داخل و خارج قرق و نیز در سالهای مختلف روند گرایش را نشان خواهد داد. روند تغییرات گونه ها را نسبت به چرا و حذف چرا روشن خواهد ساخت بعلاوه جهت درک بیشتر از تغییر تیپ های گیاهی، نقشه پوشش گیاهی و عکس پانورامیک از محدوده قرق تهیه شده و هر چند سال یکبا ...

به منظور انتخاب مناسبترین روش تعیین وضعیت در مراتع جنوب شرقی پارک ملی گلستان 4 روش مشاهده و تخمین،شش فاکتوری،چهر فاکتوری و ارزش مرتع مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت . برای ارزیابی روشها سه سایت بحرانی،کلید و مرجع در نظر گرفته شد. نمونه برداریها در هر سایت بصورت تصادفی سیستماتیک با استقرار ترانسکت و پلات صورت پذیرفت.با توجه به اهمیت نقش تنوع گیاهی بعنوان معیار سلامتی یک اکوسیستم،متغیر تنوع ،جهت سنجش دقت تشخیص روشهای تعیین وضعیت ،نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل آماری داده ...
نمایه ها:
وضعیت | 
تنوع | 

‏‎‎‏به منظور تعیین وضعیت لیشانیوز در روستاهای شمال شهرستان آران و بیدگل این بررسی در طی مدت یک سال انجام گرفت. از فروردین ماه 78 لغایت مهر ماه 78 تعداد 1721 عدد پشه خاکی با استفاده تل چسبان صید شد. از این تعداد 3 گونه متعلق به جنس فلبوتوموس و 5 گونه دیگر متعلق به جنس سرژانتومیا بودند. جهت تعیین شیوع بیماری در بین دانش آموزان مدارس، کلیه مدارس در روستاهای مورد نظر در دی ماه سال 78 مورد بازدید قرار گرفت و کلیه دانش آموزان به تعداد 4388 نفر مورد بررسی قرار گرفتند شیوع بیماری در ...

با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در مورد پرورش و نگهداری گوسفند و بز موجود در استان و نحوه بهره‌برداری از گله‌ها، تعیین مشخصات نژادی و موقعیت پرورش گوسفند و بز استان، شناسایی فنوتیپی گوسفند، سیستم پرورش گله‌ها، وضعیت نژادها، تعیین محدوده پراکندگی و بیشترین تراکم، مشخص نمودن وضعیت سازگاری با منطقه، بررسی مسائل و مشکلات گله‌دار، وضعیت تغذیه، تولیدمثل، تولید فرآورده‌ها و غیره، شناخت صفات مطلوب و نامطلوب ، بررسی وضعیت اقتصادی دامداران که کلیه مطالب قید شده در غالب تکمیل پرسشنامه‌ ...

در این طرح در نظر است با طبقه‌بندی و نمونه‌برداری از جامعه گله‌داران استان همدان با روش آماری توزیع طبقه‌ای و رعایت اصل احتمال و تصادف ، تعداد 500 عدد از گله‌های منطقه استان همدان که نمونه واقعی جامعه خود باشند انتخاب شده و در بین آنها پرسشنامه‌هایی که حاوی اطلاعاتی در زمینه‌های مشخصات دامدار، ساخت گله، نژاد دامها، ترکیب گله، نوع مهاجرت ، قوح، تولیدمثل گله، تلفات ، سیستم تغذیه، پرورش بره، تولیدات مربوط به گوسفند، فروش گوسفند، مراتع، ییلاق و قشلاق‌و .. می‌باشد جمع‌آوری گردد. ب ...

وضعیت گربه وحشی به علت قرار گرفتن د رانتهای زنجیره غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است و شاخصی از سلامت اکوسیستم ها به شمار می رود اما متاسفانه هیچگونه اطلاعاتی در زمینه زیست شناسی و بوم شناسی این حیوان وجود ندارد و لازم است به دست آید . روش مطالعه عبارت است از مشاهده مستقیم حیوان، مشاهده آثار و شواهد، صید و زنده گیری به کمک تله های زنده گیری و کشنده و استفاده از تله های دوربینی برای عکس برداری . نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین جمعیت گربه در منطقه حفاظت شده بیجار وج ...
نمایه ها:
بررسی | 
وضعیت | 

پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی می‌باشد که در آن پژوهشگر "به تعیین رابطه وضعیت قرارگرفتن مادر در جریان زایمان با روند مرحله دوم زایمان در مراجعین به بیمارستانهای منتخب آموزشی شهر تهران در سال 1374" پرداخته است . تعداد واحدهای مورد پژوهش ، 60 نفر محاسبه گردیده است . معیار انتخاب واحدهای مورد پژوهش ، عدم وجود نخست‌زایی (زایمان اول)، عدم وجود چندقلویی، عدم ابتلاء به بیماری روانی، عدم ابتلا به اختلالات کانال زایمانی، عدم ابتلا به اختلالات نمایش ، وضعیت و یا رشد جنین، عدم نیاز به ...
نمایه ها:
زن | 
مادر | 
وضعیت | 
بدن | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود کتابخانه های مدارس دولتی و غیر دولتی دخترانه منطقه دو تهران از دیدگاه مدیران می باشد.روش انجام این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی می باشد.هدف های این پژوهش عبارتند از:1)بررسی وضعیت موجود کتابخانه های مدارس از دیدگاه مدیران 2)شناخت موانع و مشکلات موجود در کتابخانه ها 3) شناخت راهکارهایی برای غنی سازی کتابخانه ها4)بررسی وضعیت موجود کتابخانه ها و مقایسه با استانداردهای ملی5)بررسی وضعیت موجود کتابخانه ها در مدارس دولتی و غیر دولتی جامعه آماری این ...

امام سجاد(ع) (95-38 ه.ق.) ,چهارمین پیشوای شیعیان در سالهای 61 تا 95 ه.ق. بوده است.در این سالها, پس از واقعه کربلا ، اختناق وفشارسیاسی برجامعه مسلمین مستولی بود.بعلاوه ستمگریهای خاندان اموی(مانند واقعه حره) بر شدت اختناق می افزود. امام سجاد (ع) وشیعیان به پیروی از ایشان ( متناسب با اوضاع زمانه )روشهای ارشادی خود را در سه محور سیاست ، فرهنگ و جامعه برای حفظ و تقویت بنیادهای شیعه پی ریزی و اجرا کرد. در صحنه سیاست خاندان اموی با خشونت ، تکبر و یک جانبه گرایی( که حاصل اندیشه های ...