عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 455

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

- ادامه عملیات وزن کشی و ابعاد گیری بدن دامهای تحت آزمایش - تنظیم جیره های غذایی دامهای طرحی - ثبت اطلاعات و اعداد بدست آمده در فرمهای مخصوص ...
نمایه ها:
وزن | 
حیوان | 

تحقیق حاضر یک مطالعه همبستگی است که به منظور بررسی میان و نوع ارتباط بین اندازه دور میانی بازو با وزن جهت ارائه مقیاسی برای تخمین وزن، بر روی 390 نفر از افراد بالغ و سالم شهر تهران که بین 18 تا 65 سال سن داشته‌اند به انجام رسیده است . نمونه‌ها از میان افرادی که در روزهای ملاقات بیماران جهت ملاقات به سه مرکز بیمارستانی مراجعه نموده بودند به طور تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک لیست بود، پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به مشخصات فردی و چک ل ...

موضوع این تحقیق، اندازه‌گیری قد، وزن و دور سر شیرخواران کمتر از یکسال شهر یزد می‌باشد تا از طرفی منحنی‌های نرمال بین 3 درصد و 97 درصد این اندازه‌ها شناسایی و رفع شده و از طرفی دیگر، اطلاعات جانبی مثل اثر تغذیه، شغل مادر، تحصیلات و جنسیت را بر این اندازه و همچنین مقایسه، آنها با تحقیقات کشورهای دیگر را بدست آوریم تا بتوانیم علل انحراف از این Norm را در جامعه شناسایی و از آن جلوگیری کنیم.برای این منظور 2515 شیرخوار که به مراکز بهداشتی شهر یزد مراجعه کرده بودند و دارای سن مشخص و ...
نمایه ها:
سر | 
کودک | 
یزد | 
قد | 
وزن | 
بدن | 

در شش ماهه اخیر، مقدمات انجام آزمایش شامل تهیه سالن، قفس و مرغ تخمگذار دارای سن مناسب انجام طرح تهیه گردید. مرغهای تحت آزمایش از نظر شرایط محیطی، متوسط وزن و تولید تخم مرغ یکنواخت سازی شدندو به مدت 2 هفته تحت تغذیه جیره پیش آزمایش قرار گرفتند. سپس یک هفته سازگاری با تغذیه جیره های اصلی را پشت سر گذاشتند و آزمایش عملا از ابتدای در ماه با تغذیه جیره های اصلی را پشت سر گذاشتندو آزمایش عملا از ابتدای در ماه با تغذیه جیره های اصلی و رکوردبرداری روزانه تولید وهفتگی وزن تخم مرغ و ...

هدف این پژوهش ، مطالعه اثر افزایش وزن بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد در روستاهای تحت پوشش شبکه بهداشتی - درمانی در دو شهرستان کرج و شمیرانات بوده است . طی این مطالعه تحلیلی و دراز مدت کلیه زنان باردار واجد شرایط در منطقه در فاصله تیرماه 71 لغایت فروردین 72 مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه بررسی شامل 78 زن باردار بود که از بین زنان سنین 18 تا 35 سال، فاقد سابقه ابتلاء به بیماریهائی نظیر دیابت ، بیماری قلبی - عروقی و کلیوی که ماه چهارم بارداری را به پایان نرسانیده بودند، انتخاب ...
نمایه ها:
وزن | 
تغذیه | 
کرج | 

در این بررسی اطلاعات وزن تولد از شیرگیری و افزایش وزن روزانه از تولد تا از شیرگیری به ترتیب 647، 589، 589 راس بره لری بختیاری برای برآورد اثرات سن میش ، نوع تولد، جنس بره و سال تولد و برآورد وراثت‌پذیری و همبستگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات مورد استفاده قرار گرفت . همچنین اطلاعات مربوط به عملکرد پرواربندی 118 راس بره نر لری بختیاری با متوسط سن 135 روزگی و 58 لاشه بره‌های نر لری بختیاری برای تعیین اثر طول دوره پروار (60، 80، 100 روز) و خصوصیات لاشه بررسی شد. از اطلاعات 26 را ...

جهت شناسایی ظرفیت تولیدی و استعدادهای نهفتهء ژنتیکی گاوهای بومی استان گیلان از سوی مرکز تحقیقات امور دام استان گیلان در سال 1371، 20 راءس گاو نر و 200 راءس تلیسه از مناطق شش‌گانه استان گیلان یعنی منطقه 1: آستارا و تالش ، منطقه 2: صومعه‌سرا و فومن، منطقه 3: رشت و انزلی، منطقه 4: آستانهء اشرفیه و لاهیجان، منطقه 5: لنگرود و رودسر و منطقهء 6: رودبار خریداری گردید. به هر راءس گاو نر 10 راءس تلیسه بطور تصادفی اختصاص داده شد و از تلیسه‌ها طی سالهای 1372 تا 1374 گوساله‌گیری شد. گوسال ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی ارتباط قد و اندازه دور بازوی مادران زایمان کرده و شاخص‌های سلامت نوزاد (وزن، قد، دور سر) در هنگام تولد در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان، و آموزش پزشکی شهر تهران در سال 1375 صورت گرفته است . تعداد واحدهای مورد پژوهش 700 مادر زایمان کرده محاسبه گردید. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و برگه مشاهده استفاده شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، پژوهشگر در مدت 6 ماه مراجعه به بخشهای پس از زایمان 12 بی ...

صفات مختلف حیوانات از جمله وزن در هنگام تولد تحت تاثیر یکرشته عوامل محیطی و ژنتیکی قرار گرفته و توسعه و تکامل مییابند. درجه وراثت‌پذیری وزن تولد طبق تخمین‌های بدست آمده در آمریکا از 22 الی 51 درصد میباشد. به بیان دیگر وزن در هنگام تولد که نشان دهنده رشد و توسعه جنین در رحم مادر میباشد، تا حدود زیادی (از 49 الی 78 درصد) تحت تاثیر عوامل محیطی غیرژنتیکی قرار میگیرد. بهمین علت وزن در هنگام تولد در دامپروری همیشه دارای اهمیت اقتصادی فراوانی بوده است و از مدتها پیش اصلاح‌کنندگان دا ...
نمایه ها:
ژنتیک | 
حیوان | 
فصل | 
وزن |