عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاوی مشخصات کتابشناسی انتشارات (کتابها ، نشریات ادواری ، و غیره ) وزارت فرهنگ و هنر (سابق ) و واحدهای مربوط به آن در استانهای کشور در بیش از 14 سال (26ˆ9ˆ1343 - 17ˆ12ˆ1357 ) موجودیت و فعالیت آن وزارتخانه می باشد. ...
 
این پایان نامه تحقیقی است بر روی انتشارات در استان فارس در طول ده ساله اخیر (1347 تا 1357). برای جمع‌آوری اطلاعات لازم از بخش پرسشنامه بررسی اسناد وزارت فرهنگ و هنر و مشاهده شخصی سود برده‌شد. مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیق عبارتند از: الف : در طول این ده سال 274 عنوان (284 جلد) کتاب در این استان منتشر شده‌است . ب : کتابها حاوی ده موضوع مختلف‌اند که دربینشان موضوعات مذهبی و ادبی از اکثریت ویژه‌ای برخوردار میباشند. ضمنا" بجز چند کتاب به زبان انگلیسی بقیه به زبان فارسی منتشر ش ...
نمایه ها:
فارس |