عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقاء می یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) و جو سازمانی است بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه س ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به ارزشیابی کاربردپذیری وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. هدف پژوهش، ارزشیابی کاربردپذیری وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید دانشجویان این دانشگاه‌ها بود. جامعه پژوهش، شامل دانشجویان 30 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دارای وب‌سایت صفحه مجزا و مستقل کتابخانه مرکزی در وب-سایت دانشگاه بودند. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاد ...

افزایش روزافزون هزینه نشریات چاپی از یک سو، و لزوم دسترسی به موقع به نشریات، و تکمیل آرشیو نشریات از سوی دیگر، کتابخانه ها را به سمت انتخاب کارگزاری سوق می دهد که قادر به تهیه نشریات در کوتاه ترین زمان ممکن با قیمت مناسب باشد. انتخاب کارگزار مناسب، چالشی است که بسیاری از کتابخانه ها با آن روبرو هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد کارگزاران نشریات ادواری چاپی در سطح کشور از دیدگاه کارشناسان سفارش کتابخانه های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، براساس ملاک های کیف ...

نقش آموزش در بهسازی و توسعه نیروی انسانی در سازمان ها و ادارات از یک سو دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات و از سوی دیگر می تواند نویدبخش آینده ای پربار در زمینه ی آموزش کارکنان شاغل در سازمان های گوناگون باشد. در این راستا پژوهش حاضر سعی داشته تا به بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در «وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات» و «وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» و مقایسه آن دو با هم انجام دهد ، از این رهگذر نقاط ضعف و قدرت این نوع آموزش در وزرارتخانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. این پژ ...

روایی و پایایی از جمله مسائلی هستند که در آزمون‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آزمونی روایی دارد که فقط آنچه را می‌خواهیم بسنجد و نه چیز دیگر و پایایی یک آزمون نیز به معنی درستی و همسانی نتایج است. آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) از جمله آزمون‌های مهارتِ زبان انگلیسی است که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً هر دو ماه یک بار در ایران برگزار می‌شود. هدف از انجام این پژوهش که از نوع همبستگی و تجر ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیوند وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران و تعیین ویژگی‌های شبکه هم‌پیوندی و میان‌پیوندی آنهاست. روش به‌کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل پیوندهاست که یکی از روش‌های وب‌سنجی است. جامعه پژوهش حاضر، 43 وب‌سایت دانشگاه‌های تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در "فهرست 100 سازمان برتر ایران در پایگاه Web Of Science (WOS) آمده‌اند. این وب‌سایت‌ها در یک دوره زمانی یک ماهه (15 شهریور- 15 مهر 1387) با استفاده از موتور کاوش آلتاویستا بازیابی شد و به منظور تحلیل پیوندها ...

ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دستیابی به هدفها، به شیوه‌ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدلهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد. از جمله این مدلها، می توان به مدل EFQM اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مدل EFQM است. مدل EFQM ، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می‌ ...

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی واحدهای ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دیدگاه کارکنان و کارشناسان آن سازمان پرداخته است. در این پژوهش که از نوع توصیفی می‌باشد از روش پیمایشی استفاده گردیده است. ابزار پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز با پایایی 91/0 در وضعیت موجود و 88/0 در وضعیت مطلوب می‌باشد. همچنین روایی این پرسشنامه توسط بسیاری از اساتید مجرب و اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری شامل 420 نفر می‌باشد و تع ...

امروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدی ترین مباحث مدیریت محسوب می شود. بسیاری از سازما‌نها، مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه‌های فکری کارکنان‌شان به کار می‌گیرند. نکته‌ی اساسی بحث مدیریت دانش این است که گستره‌ی قابل توجهی از دانش درباره‌ی مشتریان، فرایندها، محصولات و خدمات در همه سطوح یک سازمان موجود است و اگر این دانش بتواند یکجا تصرف شده و انتقال داده شود به سازمان‌ها کمک خواهد نمود که موفق‌تر، موثرتر و فراورتر باشند(مهر علی زاده ،1388).دراین پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدی ...