عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکيده: موضوع اين پژوهش، بررسي تأثیر نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پاسخگویی صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور مي‌باشد. اين پژوهش شامل يک فرضيه اصلي و 5 فرضيه فرعي است. روش انجام اين تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي است که هدف، بررسي تأثيرپذيري وظیفه پاسخگویی دولت (تهیه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور) از اجراي نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌باشد. براي دستيابي به اهداف تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات، از پرسشنامه طيف پنج تايي ليکرت استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شام ...

کنترل ونظارت مقوله ای است که تقریبا" در هر فعالیتی چگونگی و نحوه انجام آن تعریف ومشخص میگردد،تا معلوم گردد چه انحرافی،چگونه و به چه میزان صورت گرفته و چگونه بایستی به مسیر اصلی هدایت شد. فعالیت دولت ومجموعه حاکمیت و ارتباط فعالیتهای صورت گرفته با اهداف تبیین شده و همچنین چگونگی تحقق درآمدها و نحوه هزینه منابع در قالب قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. درستی و صحت عملیات و فعالیتهای صورت گرفته پیوسته و به طرق مختلف مورد نظارت قرار می گیرد. این موضوع در قوانین و مقررات جاری خصو ...

امروزه داشتن نيروي انساني ماهر و توانمند و در عين حال با انگيزه، منبع و ابزار اصلي تحقق اهداف سازمانها، چه سازمانهاي خصوصي و چه سازمانهاي دولتي محسوب مي‌شود. در سالهاي اخير، در بخش دولتي تلاش شده است تا با اصلاح قوانين اداري – مالي، ضمن به روز كردن اين قوانين با توجه به نيازهاي عصر حاضر و وظايف كنوني دولت، نتيجه اجراي آنها منجر به ايجاد انگيزه و رضايت شغلي در كارمندان و بهبودِ كارايي و اثربخشي براي سازمانهاي دولتي گردد. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثيرگذاري اجراي يكي از مهمتر ...

در این تحقیق با عنوان "بررسی عوامل ایجاد استرس شغلی و ارتباط آن با بهره وری واحدهای ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی" تلاش شد که مهمترین عوامل سازمانی موجد استرس شغلی و همچنین رابطه استرس شغلی با بهره وری مورد بررسی قرار گیرد .عوامل سازمانی موجد استرس شغلی در این تحقیق به دو دسته عوامل درون شغل و برون شغل تقسیم شدند و در قالب شش فرضیه ، تاثیر گذاری آنها بر استرس سنجیده شد. در فرضیه هفتم تحقیق نیز به بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهره وری پرداخته شد. همچنین بر اساس سوالات پژو ...

سازمان از زمانی که تشکیل می شود یکی از ارکان بسیار مهم و عمده که حیات سازمان به آن بستگی دارد مسئله کنترل و نظارت است یعنی موضوعی که قادر است عامل بازدارنده از انحطاط و یا انهدام سازمان باشد. دولت نیز به مشابه یک سازمان بزرگ وگسترده که ضامن بقاء و دوام یک کشور است به این وسعت و گستردگی عملکرد نیز نیاز به یک سیستم کنترل قوی در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دارد که اهم آنها مربوط به مسائل مالی است. نظارت و کنترل مالی و اداری قبل از خرج، ضمن خرج بر بودجه در ا ...

در سال‌های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است . جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات خود یافته اند که مدیریت دانش برخلاف مدیریت های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد. شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. به گونه ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمان ها به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آن ها ...

هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد ذیحسابی واداره کل امور مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد. درحقیقت امکان سنجی بکارگیری این مدل در ذیحسابی واداره کل امور مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی هدف محوری این پژوهش قلمداد می شود. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است که برای اولین باردرسال 1992میلادی توسط رابرت کاپلان ودیوید نورتون ارائه گردید. ارزیابی متوازن بر چهار منظریا دیدگاه مختلف سازماندهی شد که عبارتند از : منظر مالی ...

دانش تنها دارایی شناخته شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند، افزایش می یابد. سرمایه اجتماعی بر تعامل و ارتباطات افراد در سازمان تاکید دارد تا آنجا که این سرمایه از دارایی های مهم هر سازمان است که می تواند در مدیریت دانش نقش مهمی داشته و برای سازمان ها در مقایسه با رقبا مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید . هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در وزارت اموراقتصادی و دارائی (معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور) می باشد . این تحقیق توصیفی– پیمای ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر میان ساختار سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه یادگیری سازمانی ویک و لئون استفاده شده است. هدف از این پژوهش شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی و تاثیر آن بر یادگیری سازمانی می باشد. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغی ...