عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

دهه ی چهل شمسی نقطه ی عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود.این دهه به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار اهمیت دارد.از نظر فرهنگی در این دهه اقداماتی از سوی دولت انجام شد که در ترویج سواد آموزی و بالا رفتن کیفیت آموزش و پرورش تأثیر به سزایی داشت و پیامد های آن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. در این پژوهش تاریخچه ی آموزش و پرورش در ایران،وزرای آموزش و پرورش ایران و تبیین و بررسی اقدامات آنها در سال های 1340تا1357ش، مورد بررسی قرار گرفته است. در سال های مورد نظر یازده نفر ...