عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، کنترل فعال ارتعاشات یک ورق مستطیلی از جنس FGM و با تکیه‌گاه‌های ساده بررسی می‌شود. از تئوری سنتی ورق برای به‌دست آوردن معادله دیفرانسیلی حرکت ورق با وصله‌های پیزوالکتریک استفاده می‌شود و در آن از یک تابع محلی برای اعمال اثرات جرم و سختی وصله‌های پیزوالکتریک استفاده می‌شود. سری فوریه دوگانه سینوسی برای به‌دست‌آوردن فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای ورق استفاده می‌شود و قطب‌های مدار بسته در هنگام استفاده از کنترل‌کننده‌های PID به‌دست می‌آیند. ارتعاشات آزاد ورق و نیز ...

در این مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های ضخیم مستطیلی از جنس مواد هدفمند پیزوالکتریک، در حالت مدار بسته مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر ورق بر پایه تئوری مرتبه ی بالاتر تغییر شکل برشی و عمودی باترا و ویدولی با استفاده از اصل کار مجازی بدست آمده است. معادلات حاصل با فرض تکیه گاه ساده روی هر چهار لبه ی ورق به صورت تحلیلی حل شده است. در تئوری مرتبه ی بالاتر تغییر شکل برشی و عمودی، هر دو اثر تغییرشکل برشی و قائم در راستای ضخامت لحاظ گردیده است و پارامترهای جابه جایی و ...

صفحات مستطیلی در شاخه های متنوعی از صنایع تکنولوژی مدرن از قبیل صنایع مکانیکی، هوافضا، الکتریکی، دریایی، صنایع اپتیک ، صنایع هسته ای و مهندسی سازه کاربرد دارند. بنابراین آگاهی از رفتار ارتعاشی و کمانش انها در طراحی ها بسیار حائز اهمیت است. راه حل مسائل مقایدر ویژه برای ورقهای ضحیم را با چمدیم روش تقریبی در خلال سال های گذشته به دست اورده اند. روش های اجزاء محدود، نوار محدود، لایه محدود و روش های برهم نهی برای بررسی مسائل مربوط به مقادیر ویژه این صفحات ضخیم استفاده شده اند. تح ...

در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد هدفمند مستقر بر بستر الاستیک دو پارامتری (بستر پسترناک) مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تقریب جابحایی های ورق با فرض تئوری کلاسیک ورق از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی تکیه گاه ساده را ارضاء می نمایند. برای دستیابی به فرکانس طبیعی از روش انرژی ریلی- ریتز مبنای انرژی پتانسیل کمینه استفاده می گردد. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه می گردد. در نهایت تاثیر پارا ...

در این مقاله ارتعاش آزاد ورق مستطیلی از جنس مواد تابعی مدرج دو بعدی در تماس با سیال مغشوش مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تقریب جابحایی های ورق با فرض تئوری مرتبه سوم تغییر شکل برشی از توابع سعی هارمونیک مثلثاتی استفاده شده است که شرایط مرزی تکیه گاه ساده را ارضاء می نمایند. در معادلات حاکم بر رفتار نوسانی سیال، پتانسیل سرعت سیال با توجه به ارضای شرایط مرزی سیال به صورت توابع سری فوریه بدست می آید. برای دستیابی به فرکانس طبیعی تر و جدول مود ارتعاشی تر ورق از روش انرژی ریلی- ریتز ...

مواد با خواص توزیع شده یا موادهدفمند، به عنوان مواد پیشرفته با ساختار جدید به جهت مقاومت حرارتی بالا توجه بسیاری از محققین را در دو دهه اخیر به خود معطوف کرده اند. یکی از سازه های متداول ساخته شده از مواد هدفمند ورقها می باشند. ...

در حالت کلي سيستم‌هاي ديناميکي به دو نوع پارامتر فشرده و يا گستـرده تقسيم‌بندي مي‌شوند. بسياري از دستگاه‌هاي موجود در صنايع از قبيل مبدل‌هاي حرارتي، تير و يا صفحه-هاي مرتعش از نوع سيستم‌هاي پارامتـر گستـرده هستند. در تئوري کنترل، اگرچه مدل کردن سيستم‌هاي گسترده به صورت ساده‌تر فشرده در موارد زيادي به طراحي کنترل‌کننده براي سيستم کمک زيادي مي‌کند اما در برخي از موارد نيز اين مدل‌سازي خطاي زيادي داشته و لزوم در نظر گرفتن سيستم را به صورت گسترده ايجاب مي‌کند. در اين تحقيق ارتعا ...

ورق های مستطیلی کاربرد وسیعی در سازه های مختلف مکانیکی، فضایی، دریایی، هسته ای و در صنایع عمران دارند. از آنجائیکه در موارد مختلفی این ورق ها متحمل بارهای دینامیکی می شوند. بررسی ارتعاشات آزاد آن ها اجتناب نا پذیر می باشد و در هر مسئله ارتعاشی قبل از هر جیز بدست آوردن فرکانس های طبیعی سازه و شکل حالت های ارتعاشی و نیروی کمانش در اولویت قرار دارد. ورقی که در این پروژه مورد بررسی قرارمی گیرد. ورق میندلین مستطیلی تحت تنش صفحه ای تک محوری یا دو محوری واقع بر فونداسیون پسترناک م ...