عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید ورقهای زرهی برای کاربردهای مختلف بمنظور رفع نیاز جبهه و صنایع دفاعی ،دراین زمینه مشخصات و کاربرد ورقهای زرهی بررسی و جمع‌آوری گردیده ،تولید آزمایشی اسلب با آلیاژهای مختلف انجام شده اغلب تبدیل به ورق شده و تستهای مخرب و غیرمخرب و بالستیک برروی آنها انجام شده است . درسال 65 پروژه پیشرفت خوبی داشته و ورق تولیدشده موردنیاز و مصرف سپاه و جهاد بوده و نیاز جبهه را دراین رابطه تامین کرده است . ...
نمایه ها:
تولید | 

تولید این ورق‌ها عمدتا شامل تهیه ذوب مناسب با ترکیب شیمیایی مناسب سپس ریخته‌گری اسلب و نورد آن می‌باشد. در عین حال جهت بدست آوردن مذاب با کیفیت مطلوب نهایتا می‌توان از روش‌های پیشرفته فولادسازی و شمش ریزی و تجهیزات نورد کنترل شده استفاده کرد. در این پژوهش دستیابی به ورق زرهی با کیفیت مطلوب یا توجه به امکانات موجود در کشور مطرح بوده است . تجربیات بدست آمده بیانگر این واقعیت است که با امکانات موجود تولید ورق‌های زرهی که با سرد شدن در هوا خواص مناسبی را پیدا می‌کنند امکانپذیر اس ...
نمایه ها:
تولید |