عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنان قشر مهمی از جامعه ایرانی هستند که به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، غفلت‌هایی در مورد آنان صورت گرفته است. نمونه‌ای از این غفلت‌ها توجه به بعد سلامت جسمانی و روانی آنان از طریق ورزش و تحرک است. این موضوع راجع به دختران دانش‌آموز نیز که زنان آینده هستند صادق است. یکی از مواردی که صاحب‌نظران برای رفع این معضل پیشنهاد داده‌اند لزوم فرهنگ‌سازی است که در این میان مطبوعات ورزشی نقش بسیار پررنگی را بازی خواهند کرد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد بر اساس تکنیک تحلیل محتوا به ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب‌سنجی کتاب‌های منتشر شده در زمینه ورزش زنان در ایران و جهان می‌باشد. در این پژوهش وضعیت کتاب‌های منتشر شده در هریک از کشورهای مورد مطالعه طی سال‌های 1972 تا 2012 براساس متغیرهایی نظیر کشور، موضوع، نویسنده، ناشر، نوبت چاپ، جنسیت، توزیع جغرافیای و روند رشد با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با بهره‌گیری از شیوه کتاب‌سنجی به تصویر کشیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتاب‌های تالیف شده و نمایه شده در سایت کتابخانه ملی ایران، ک ...

موضوع این تحقیق، بررسی فقهی ورزش زنان و حضور آنان در اماکن ورزشی می‌باشد. امروزه با توجّه به تحوّل زندگی اجتماعی، ورزش برای زنان امری جدّی تلقّی می‌شود و سلامتی جسم و نشاط روحی آن‌ها کمک زیادی در انجام نقش‌های مادری، همسری و تربیت نسل آینده می‌کند. در دین مبین اسلام نیز هر آن‌چه که موجب نیرومندی و تقویّت جسم و روح افراد و به‌طور کلی سبب نشاط و نیرومندی جامعه شود، مطلوب و مورد تأیید قرار گرفته است و مویّد آن آیات و روایاتی است که در زمینهء تندرستی و تقویّت جسم و . . . وجود دار ...
نمایه ها:

رسانه های کنونی قادرند با اطلاعات خود افکار و رفتار بسیاری از مردم جهان را تحت تاثیر خود قرار دهند. به همین جهت رسانه ها در تهیه و انتشار اخبار همواره به دنبال اشاعه و ترویج ایده ها و افکار خود و انتقال آن به دیگران هستند. تحقیقات مربوط به برجسته سازی تاکید بر این دارند که بین اولویت رسانه ای و اولویت همگانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر، رویداد و موضوعی که مورد توجه رسانه قرار گیرد در نزد افکار عمومی مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی انعکاس اخب ...

هدف تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه منابع مالی ورزش بانوان و راهکارهای ارتقا و توسعه آن بود. روش پژوهش،رویکرد آمیخته(کیفی- کمی) ازنوع تحقیق کاربردی بود. جهت گردآوری داده ها درمرحله اول از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان آگاه به موضوع تحقیق استفاده شد و بر اساس آن پرسشنامه ای تهیه که روایی صوری و محتوایی آن‌ها مورد تأیید 7 نفراز اساتید و روایی سازه آن نیز به روش تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. پایایی درونی پرسشنامه نیز با توزیع30پرسشنامه و با استفاده از آزمون آ ...
نمایه ها:
موانع | 

اسلام یک مکتب جامع و کامل است و با راهنمایی‌های منابع دینی و با بررسی اطلاعات حاصل از نظرات مختلف علماء و متخصصان می توان ورزش و تفریحات واقعی را از ورزش و تفریحات کاذب شناسایی کرد و معیارهای جامعی به متولیان ورزش و تفریحات ارائه نمود. 1- انواع ورزش و تفریحات مورد قبول و ویژگی آن ها در جامعه ی اسلامی چیست؟ 2- از دیدگاه اسلام ورزش و تفریحات در اقشار مختلف جامعه، اعم از زن و مرد باید چگونه باشد؟ 3- دیدگاه اسلام، درباره ی جنبه های اخلاقی ورزش چیست؟ 4- جهت گیری در ورزش و تفری ...
نمایه ها:
ورزش | 
اسلام | 
قرآن |