عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آماره های منتشر شده موجود نشان داده که پدیده کم تحرکی و کاهش میل به ورزش به عنوان یک مسأله اجتماعی در بین جوانان از قشرهای مختلف بالاخص دانش آموزان متوسطه نمود واقعی پیدا کرده است ؛ هر چند نباید از این موضوع غافل شد که برخی دانش آموزان در تعدادی رشته های ورزشی نیز دستاوردهایی را کسب نموده اند و دیدگاه های جامعه شناسان ، روانشناسان ، علوم پزشکی و جرم شناسان را بر آن داشته تا در مورد این موضوع که می تواند پیامدهای مخرّبی بر افراد و جامعه داشته باشد به کنکاش و تحقیق بپردازند و ا ...

تاثیر ورزش بر پرخاشگری کودکان معلول ذهنی آموزش پذیر گناباد ...

هدف از پژوهش حاضر چگونگی توسعه ورزش همگانی کشور از دیدگاه مدیران ،کارشناسان و صاحبنظران بود. روش‌تحقیق‌توصیفی–مقایسه‌ای‌ بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران‌ فدراسیون ورزش همگانی‌(5نفر)‌، کارشناسان اداره کل ورزش همگانی (5نفر) مدیران هیئت‌های همگانی استان‌ها (30نفر)‌، روسای انجمن‌های ورزش همگانی (20نفر)‌، کارشناسان ورزش همگانی مراکز استان‌های کشور در سال 1389 (30نفر) و صاحبنظران در حوزه‌ی ورزش همگانی (30 نفر)، جمعاً 120 نفر تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تمام شمار و تعداد آ ...

هدف اساسی پژوهش حاضر، نشان دادن تأثیر و نقش ورزش و ورزشکاران بر تقویت هویت ملی و ایجاد حس ملی‌گرایی بر شهروندان کرج می‌باشد. بر این اساس فرضیه اصلی نوشتار این است که ورزش یکی از جمله عوامل تأثیرگذار بر تقویت هویت ملی در شهر کرج بوده است. روش تحقیق، مصاحبه گروه‌های کانونی (بحث متمرکز) است. مصاحبه‌ها طی چهار مرحله به صورت گروهی تشکیل، و نمونه آماری هم بدین گونه بود که در هر گروه 6 نفر بین سنین 18 تا 35 سال شهر کرج وجود داشته و اینکه در g1 و g3 12 نفر مرد و در g2 و g4 12 نفر زن، ...
نمایه ها:
ورزش | 

در کنار عواملی که منجر به گرایش افـراد بـه ورزش می شود عواملی نیز بازدارنده از انجام فعالیت بدنی هسـتند . عــواملی همچــون عوامــل شخصــی، روانشــناختی، فرهنــگ جامعه، مشک?ت مـالی، سـوء مـدیریت و نبـود امکانـات بـا توجه به محدودیت های جسمی آنها بیشـتر نمـود پیـدا مـیکند .هر کدام از این عوامل بازدارنـده مـی توانـد عادتهـای ورزشی یک فرد عادی یا معلول را از بین ببرد .لـذا شایسـته است که ایـن عوامـل همـواره توسـط خـود افـراد همچـون عوامل فردی و روانشـناختی و عوامـل مـدیریتی ...
نمایه ها:
موانع | 
ورزش | 

در دنياي كنوني ورزش يك جريان فرهنگي براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ،‌ درمان بيماري‌ها و مؤثر در حوزه سلامت و ارتقاء فرهنگ عمومي است تا جايي كه به مثابه يك صنعت در اختيار نظامات حكومتي براي ايجاد روحيه اميد و اعتماد در شهروندان و نشان دادن قدرت و توانايي مديريتي آن كشور می باشد و در این بین در کشور ایران ، وزارت ورزش و جوانان در راستای اهدافی مانند « پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد ، توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیت های ورزش و تفریحات سالم ، ایجاد و ...

با توجه به تاثیرات گسترده ورزش در جزئیات زندگی فرد، ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه سلامت مطرح است. زیرا بسیاری از تحقیقات بالینی و مطالعات اپیدمیولوژیک در باره سلامت زنان شامل داده هایی است که نشان داده است سبک زندگی فعال و پر تحرک اثرات سودمند بیشماری بر سلامت زنان دارد بنابر این تحقیق حاضر با هدفبررسی رابطه عوامل فرهنگی واجتماعی با گرایش زنان جوان به ورزش در شیراز پایه ریزی شده است این نحقیق به شیوه پیمایش انجام می شود. محقق با توجه به مطالعات انجا ...
نمایه ها:
ورزش | 
گرایش | 
ورزش | 
گرایش | 

فعالیت بدنی شدید اغلب با تولید گونه‌های فعال اکسیژن و رادیکال‌های آزاد در بافت‌های مختلف همراه است، مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی ممکن است برای کاهش استرس اکسایشی مفید باشند و نقش حفاظتی بیشتری علیه پیامدهای احتمالی آن فراهم نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ورزش برون‌گرای وامانده‌ساز بر استرس اکسایشی بافت قلبی و نقش حفاظتی مصرف خوراکی کوتاه مدت مکمل ویتامینی ترکیبی آنتی اکسیدانیE و C علیه آن می باشد. در این پژوهش تجربی36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (شش هفته ای، 1/58 ± 94/61 ...

مقدمه و هدف: امروزه جهان با پدیده جهانی شدن مواجه است و به سادگی می‌توان این روند را در عرصه‌های مختلف زندگی بشر مشاهده کرد. ارتباطات و تعامل ملت‌ها علاوه بر زمینه‌های اقتصادی به سایر حوزه‌ها نیز تسری یافته و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی، علمی، مذهبی و حتی ورزشی را در برگرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات جهانی شدن در توسعه ابعاد مختلف ورزش ایران(اقتصادی، علمی و فنی، فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژیکی و زیست محیطی) می‌باشد. روش: روش این تحقیق از نو ...