عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوادث و وقایع دنیای حاضر نشان می دهند که امروزه، ورزش به طور اجتناب ناپذیری با سیاست پیوند خورده است. ورزش، یکی از واجبات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصه های بسیار مهمی است که حکومتها، افراد و سازمانهای بین المللی با آگاهی کامل از ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی آن، همواره تمایل داشته اند تا از این عرصه برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهره برداری کنند. تمایل افکار عمومی جهانی به کسب اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک سو و انعکاس گسترده وقایع ورزشی در رسانه های ا ...
نمایه ها:
ورزش | 

هدف از انجام این نظرخواهی، دستیابی به نظرات مخاطبین در مورد گزارشات ورزشی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران است . نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که: - حدود نیمی از پاسخگویان برای سرگرمی به تماشای گزارشات ورزشی برنامه "ورزش و مردم" می‌نیشنند. - جهت پخش گزارشهای ورزشی - فوتبال بیش از سایر رشته‌ها مورد استقبال پاسخگویان است ، همچنین رشته‌های کشتی و والیبال بترتیب در مقامهای بعدی قرار دارند. - بیش از نیمی از پاسخگویان مسابقات فوتبال داخلی را جهت پخش گزارش تلوی ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه شاخص ها و عمل کردهای برنامه های دوم و سوم توسعه در بخش های منابع انسانی اماکن و تأسیسات و بودجه تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش استان همدان بود. ضمنا در اجرای اهداف اختصاصی تحقیق موارد زیر انجام شد: تعیین نسبت دانش آموزان دختر و پسر تجت پوشش ورزش همگانی و قهرمانی نسبت نیروی انسانی فنی زن و مرد شرکت کننده در دوره های آموزشی نسبت طرح های تحقیقاتی به نیروی انسانی متخصص مسابقات ورزشی انجام شده تعداد معلمان تربیت بدنی و ورزش زیربنای سالن ها و زمین های ...

هدف - بررسی ارتباط دردهای آتیپیک قفسه صدری با نتیجه تست ورزش و ریسک فاکتورهای قلبی در 100 مورد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین. جامعه - افراد مبتلا به دردهای آتیپیک قفسه صدری مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین. روش طرح - با استفاده از پرسشنامه از قبل تنظیم شده سابقه بیماران ثبت شد، نتایج با توجه به تغییرات ECG، بدست آمد، سپس اطلاعات بوسیله نرم‌افزار کامپیوتری تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها - در مجموع 100 نفر با شرایط فوق، نتایج زیر بدست ...

طبق نظرسنجیهای متعدد و تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیما، شبکه‌های مختلف تلویزیون نسبت به مقولهء ورزش بانوان حساسیت لازم را نشان نمی‌دهند. نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و دختران دانش‌آموز و زنان خانه‌دار اکثریت آنها، یعنی 2/3 بانوان را شامل می‌شوند. با پوشش تبلیغاتی مناسب و آموزش راههای عملی ورزش در منازل، به سهولت می‌توان بیش از 2/3 زنان جامعه را در امر ورزش فعال نمود و با هزینه‌ای اندک و زمانی کوتاه گامی اساسی در جهت همگانی کردن ورزش با ...

ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی، ضمن حفظ و بقا سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه جهت ایفای صحیح نقشهای فردی، خانوادگی و اجتماعی حائز اهمیت است . این کارکرد عمده ورزش درخصوص بانوان از اهمیتی مضاعف برخوردار می‌باشد. بدین لحاظ این پژوهش ، ضمن شناخت وضعیت گرایش بانوان به ورزش ، به بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر گرایش بانوان به ورزش و تعیین سهم هر یک از این عوامل در تغییرات گرایش آنان به ورزش می‌پردازد. نظریات مرتبط با موضوع پژوهش شامل تئوری شناخت اجتماعی، تئوری کنش منطقی ...
نمایه ها:
گرایش | 
زن | 
ورزش | 

چکیده هدف این پژوهش بررسی عوامل کم رنگ شدن زنگ ورزش در مدارس استان همدان بوده است.روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیماشی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 4000 نفر از مدیران، معاونان و معلمان ورزش استان همدان تشکیل می‌دهند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 351 نفر (172 نفر مرد و 179 نفر زن) به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از یک پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد.این پرسشنامه دارای دو بخش است. هر کدا ...

این پژوهش به منظور بررسی دیدگاههای اساتید و طلاب علوم دینی در ارتباط با جایگاه تربیت بدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزه علمیه قم انجام شده است . هدف اصلی این پژوهش ارائه نظرات ، بررسی وضعیت موجود، شناخت عوامل محدودکننده و ارائه پیشنهادات لازم جهت توسعه برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزه علمیه قم تدوین شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه طلاب و اساتید عولوم دینی مدارس حوزه علمیه قم می‌باشد که در سال تحصیلی 75-76 مشغول به تحصیل یا تدریس می‌باشند. جامعه ...
نمایه ها:
ورزش | 
اسلام | 
طلبه | 

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب‌سنجی کتاب‌های منتشر شده در زمینه ورزش زنان در ایران و جهان می‌باشد. در این پژوهش وضعیت کتاب‌های منتشر شده در هریک از کشورهای مورد مطالعه طی سال‌های 1972 تا 2012 براساس متغیرهایی نظیر کشور، موضوع، نویسنده، ناشر، نوبت چاپ، جنسیت، توزیع جغرافیای و روند رشد با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با بهره‌گیری از شیوه کتاب‌سنجی به تصویر کشیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتاب‌های تالیف شده و نمایه شده در سایت کتابخانه ملی ایران، ک ...