عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به رغم افق نوینی که اینترنت و امکانات گوناگون آن، بویژه وب جهانگستر (World Wide Web) در دسترسی یکپارچه و جهانی به اطلاعات فرا روی انسان نهاده است، در عین حال مشکلات بسیاری در بازیابی به همراه دارد که از میزان موفقّیت کاربران در دسترسی به اطلاعات مناسب و مربوط می کاهد. این مشکلات در سه زمینه (1) نوع و سطح اطلاعات، (2) سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات (3) راهبردهای جستجو و بازیابی اطلاعات، مورد تحلیل قرار می گیرد. مهمترین مشکل آنست که موتورهای جستجو در وب عموماً آلگوریتم متفاوتی ...

در این پژوهش سعی اهداف و انواع اطلاعات مورد استفاده ، روشها و کانالهای دستیابی به اطلاعات ، نحوه آشنایی و موانع و مشکلات پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با وب جهانگستر مورد برری قرار گیرد اساسی ترین مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات وب جهانگستر عبارت از ترافیک شبکه ، نامناسب بودن خطوط ارتباطی و در نتیجه پایین بودن سرعت دسترسی به اطلاعات است که مهمترین پیشنهاد آنان در این زمینه ، بهبود خطوط ارتباطی است طبق آزمون فرضیه اول پژوهش نمی توان اظهار داشت که پژوهشگران بر اساس نو ...

چکیده ندارد.