عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه در سه بخش انجام شده است: در بخش اول این پروژه، یک نوع کاتالیست آلی قرار گرفته بر روی سطح سیلیس برای سنتز طیف گوناگونی از مشتقات 2-بنزیلیدین1،3- ایندان دی ان از طریق واکنش نووناگل در حلال آب و دمای اتاق بکار گرفته شده است. این کاتالیست به علت قابلیت بازیافتی آن یک گزینه خوب برای انجام واکنش تشکیل پیوند کربن-کربن بصورت تجاری می باشد. به منظور نشان دادن اهمیت این کار در مقایسه با روش های دیگر، ما نتایج سنتز این ترکیبات آلکنی را در حضور نمک متفرمین نسبت به زمان وا ...

در سنتز ترکیبات آلی، انجام واکنش‌ها با استفاده از شرایط بدون حلال و واکنش‌گرهای سازگار با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در سال‌های اخیراز نانوذرات‌ مختلف به طور وسیعی به عنوان کاتالیزورهای واکنش‌های آلی استفاده شده‌است. از مزایایی استفاده از این کاتالیزورها می‌توان به سادگی روش‌کار، بهره‌ی بالا، شرایط ‌ملایم جهت انجام واکنش و بهبود گزینش‌پذیری اشاره نمود. باربیتورت‌ها و مشتقات آن دارای خواص متنوع دارویی و بیولوژیکی می‌باشند که از آنجمله می‌توان به خاصیت خواب-آ ...

در این برنامه پژوهشی، دی تیوکاربامات های حلقوی طی واکنش سه جزئی پی در پی با بکارگیری از آمین، کربن دی سولفید و مالئیک انیدرید سنتز شدند. که از برتری های این واکنش می توان به بازده عالی و انجام واکنش در محیط آبی در زمان کم اشاره کرد. در شمای زیر مراحل مختلف سنتز را که با افزایش مایکل-حلقه زایی درون مولکولی پیش می رود، مشاهده می شود. Not observed همچنین، طی یک واکنش یک مرحله ای شبه پنج جزئی از افزایش بین دی آمین ها، کربن دی سولفید (دو اکی والان) و مالئیک انیدرید (دو اکی وا ...

یکی از روش‎های متداول سنتز ترکیبات آلی آمین‏دار، افزایش نوکلئوفیلی آمین‌ها به ترکیبات غیراشباع α، β در حضور کاتالیست‎های اسیدی و بازی است. محصولات این واکنش‏ها متنوع‏اند و خواص فیزیکی، شیمیایی و دارویی فراوانی دارند. در این پایان‏نامه محصول افزایش آمین به پذیرنده‏های مایکل (آریلیدین‏ها) برای سنتز ترکیبات نیتریل‏دار آمین در متانول مورد بررسی قرار گرفت. در شرایطی که از آمین‏هایی با قدرت بازی و نوکلئوفیلی ضعیف استفاده شود، محصول اکسومایکل جایگزین محصول آزا-مایکل می‏شود.‏ از ای ...

در قسمت اول این پروژه، استفاده از یک مایع یونی جدید و ارزان، مسیر جدیدی برای سنتز طیف گوناگونی ازمشتقات 2- بنزیلیدین ایندان- 1و3- دی ان ها را از طریق واکنش نووناگل در شرایط بدون حلال و دمای محیط فراهم کرده است. این مایع یونی برای اولین بار به عنوان کاتالیست پربازده برای سنتز 2- بنزیلیدین ایندان-1و3- دی ان ها استفاده شده و باعث افزایش بازده و کاهش قابل ملاحظه ای در زمان واکنش شده است. در ادامه برای سنتز دسته ای از ترکیبات هتروسیکل فسفردار به نام اکسافسفولن ها، تری متیل فسفیت ب ...

با توجه به این واقعیت که اگر دو ترکیب انانتیومر اطراف یک واکنشگر فعال زيستي باشند به طور متفاوتی عمل می‌کنند، جای تعجب نیست که سنتز ترکیبات کایرال که اغلب سنتز نامتقارن نامیده می‌شوند، یک موضوع مهم برای تحقیقات دانشمندان باشد. از آنجاییکه آنزیم‌های موجود دربدن انسان و گیرنده‌های سطحی سلول نیز کایرال هستند، ممکن است دو انانتیومر از یک داروی راسمیک را به طرق بسیار مختلفی در بدن و در محیط آزمایشگاهی جذب و فعالسازی کنند. بنابراين توجه به خلوص انانتيومري در تجويز تركيبات دارويي ...

حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید ضایعات همواره مورد تایید پژوهشگران صنعتی و دانشگاهی بوده است. در این راستا حذف حلال های آلی و جایگزین کردن آنها توسط حلال های سبز در چند دهه اخیر مورد توجه شیمیدانان قرار گرفته است. یکی از واکنش های مهم و اساسی در شیمی سنتزی واکنش آزامایکل است، اغلب فرآورده های بدست آمده از این واکنش ها دارای خواص بیولوژیکی هستند. بر این اساس تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شده است. با عنایت به اهمیت و نقش بیولوژیکی و دارویی کتال ایساتین و مشتقات آن، در ...

در قسمت اول این پروژه، استفاده از یک مایع یونی اسیدی جدید وارزان، مسیر جدیدی برای سنتز مشتقات بیس ایندولیل متان را از طریق واکنش استخلافی الکتروفیلی ایندول با انواعی از آلدئیدها و کتونها در دمای محیط فراهم کرده است.این مایع یونی با ویژگی های ساختاری ویژه، میتواند به آسانی از مواد شیمیایی ارزان واز لحاظ تجاری در دسترس (متفورمین هیدروکلرید و فرمیک اسید) تهیه شود و دارای توانایی حل کردن قوی است که ان را حلال مناسبی برای واکنش های استخلافی الکتروفیلی ایندول با انواعی از الدئیدها ...

مطالعات انجام شده در خصوص اکسایش الکتروشیمیایی کتکول و مشتقات آن بیانگر آن است که ارتوکینون حاصل از اکسایش کتکول‌ها ترکیب ناپایداری بوده و می‌تواند به عنوان پذیرنده مایکل تحت تاثیر حلال، الکترولیت حامل و مواد افزودنی قرار گرفته و در غالب واکنش افزایشی 1و4 مایکل به ترکیبات مختلفی تبدیل گردد. بر این اساس در این پایان‌نامه، ابتدا اکسایش الکتروشیمیایی کتکول، 3- متوکسی کتکول و 3- متیل کتکول در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. سپس رفتار الکتروشیمیایی کتکول‌های ذکر شده در حضور نوکلئوف ...