عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله در زمینه روش برخورد با بیماران مبتلا به آنافیلاکسی است. واکنش های آنافیلاکسی یا شبه آنافیلاکسی در واقع پاسخ های نامطلوب ایمنی هستند که با ایجاد ادم، احتقان شدید راه های هوایی و افزایش قطر عروق سبب کلاپس قلبی و یا آسفیکسی می شوند. شناخت مکانیسم های ایمنی شناختی و همه گیری شناسی بیماری از یک طرف و نحوه سامان دهی و درمان آن از طرف دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله هستند. ...