عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: پرستاران نقش مهمی را در كسب آمادگي بيمارستانها براي پاسخ به بلايا ایفا می کنند. بنابراين آموزش و برنامه ریزی موثر برای بلایا در ارتقای دانش و مهارت های بالینی اين افراد در مرحله قبل و مرحله پاسخ گویی به بلایا مفید است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير اجراي برنامه آمادگي مقابله با زلزله بر ميزان آمادگي پرسنل پرستاري بيمارستان روانپزشكي شهر ري به منظور پاسخ گويي به زلزله احتمالي بود.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است،كه 113 نفر از پرسنل پرستاري بصورت تمام شم ...

در این پایان‌نامه، در پی یک برنامه‌ریزی قبل از بروز بحران با هدف، تقویت شبکه جریان هستیم که به علت وقوع بحران، یال‌های آن تحت شکست تصادفی می‌باشند. هر یال بعد از بروز بحران فعال یا غیر فعال می‌باشد. احتمال شکست یال به عنوان یک مقیاس شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاری در یال‌ها‏، احتمال شکست آنها را کاهش می‌دهد‎‎.‎ مسئله برنامه‌ریزی، ارتباطی را بین زوج‌های مختلف مبدا و مقصد به منظور انجام واکنش‌های اولیه‏، جستجو می‌کند. هدف ‎تصمیم‌گیرنده‌ها انتخاب یال‌ها به منظور سرمایه‌گذاری تحت ب ...

مقابله با سوانح بخش مهمی از سیاست های ملی و برنامه های اجتماعی کشورهاست. وجود برنامه های مدیریت بحران برای آمادگی در مقابله با شرایط اضطراری لازم و ضروری است. سیستم بهداشت و درمان کشور نقش بسیار موثر و کلیدی را در ارائه خدمات نسبت به افراد در معرض خطر ایفا می کند و بیمارستان ها مهمترین جلوه گاه بروز این خدمات به جامعه می باشند. هنگام بروز حوادث غیرمترقبه شرایط کار در بیمارستان بطور کامل تغییر می یابد و اداره بیمارستان ها در شرایط بحرانی و غیر مترقبه بسیار مشکلتر از شرایط عادی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط راههای مقابله ای با کیفیت زندگی دانش آموزان معلول جسمی_ حرکتی انجام شد. نمونه آماری 46 دانش آموز پسر معلول جسمی_ حرکتی 16 سال مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1392-1391 مدرسه استثنایی سروش شهر تهران بودند. برای سنجش راههای مقابله ای از تست مقابله با بحران اندلر و پارکر و برای سنجش میزان کیفیت زندگی از مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا، ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ...

در این پژوهش طرق مختلف اعتراضات اجتماعی اعم از مشروع(قانونی) و غیرمشروع(غیرقانونی) و روش برخورد صحیح با آنها، با استفاده از نحوه پاسخ دهی قرآن کریم به اعتراضات و برخوردهای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و حضرت علی(علیه السلام) با معترضان و مخالفان هم عصرشان، مورد تبیین قرار گرفته است. در نتیجه با استفاده از کلام الهی و سیره معصومین(علیهم السلام) (در اینجا سیره پیامبر و امیرالمومنین)، اولا افراد جامعه اسلامی می توانند اعتراض مشروع را از نامشروع تمیز داده و به تکالیف اجتماعی ...

در این تحقیق ما به بررسی عوامل موثر بر خرید و استفاده بیمه بیماری های بحرانی در شهر تهران پرداخته ایم . این تحقیق شامل 8 فرضیه است و جهت بررسی اهداف ، از روش توصیفی و پیمایشی استفاده گردید . جامعه آماری در این تحقیق شامل خریداران و استفاده کنندگان بیمه جبران هزینه درمان سرطان که تعداد 681 نفر می باشند و نمونه آماری از طریق جامعه محدود که تعداد 85 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که پس از بررسی روایی و پایایی ...

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین اندازه، نوع، حیطه فعالیت و فرایند گرایی سازمان و متغیرهای دیگری از جمله تفویض اختیار، حوزه ی فعالیت روابط عمومی و اطمینان به توانایی های سازمان در پاسخگویی به بحران که از ابعاد فرهنگی سازمان محسوب می شود، با آمادگی ارتباطات بحران می باشد. به این منظور ابتدا فعالیت هایی که می توانند در آمادگی ارتباطات بحران سازمان موثر باشد از مقالات متعدد استخراج شده اند، فعالیت هایی که در این پژوهش برای ارزیابی سطح آمادگی در نظر گرفته شده اند، عبارتند از؛ تهیه ...

پاسخ به بحران یکی از فاز های مدیریت بحران می‌باشد. روش کارکرد کلیه تیم هایی که در این فاز فعالیت می‌کنند، تاثیر مستقیم بر کاهش تلفات دارد. از این رو می‌توان این فاز را مهم‌ترین فاز مدیریت بحران دانست. برآورد یا تخمین نیاز به کمک بر روش کارکرد این تیم‌ها بسیار اثر گذار می‌باشد. هر چه اطلاعات دقیق تر و صحیح تری از میزان نیاز به کمک در دست باشد، کمک رسانی بهتر و در نتیجه تلفات کمتر خواهد شد. بدین ترتیب، برنامه ریزی تیم‌های پاسخ و به همان اندازه برآورد نیاز در مدیریت بحران به عنو ...

در هنگام وقوع حوادث و بلایا بیمارستان ها و مراکز بهداشتی - درمانی جز اولین واحدهایی هستند که ارائه خدمات بهداشتی- درمانی بهینه و به موقع آنان، میتواند در کاهش مرگ ومیر و نجات مصدومان نقش حیاتی و تعیین کننده ای داشته باشند. حوادث و بلایا همیشه تاثیر منفی بر سلامت عمومی و رفاه جمعیت آسیب دیده می گذارند و مراقبت های بهداشتی عامل اصلی بقا در این زمینه هستند. بیمارستان ها جز اولین مراکزی هستند که در گیر عوارض ناشی از حوادث غیر مترقبه می شوند.این حوادث مشکلات منحصر به فردی را ایجاد ...