عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیتروزودارکردن آمین ها یکی از فرآیند های مهم صنعتی در شیمی آلی می باشد که موضوع بسیاری از متون علمی را به خود اختصاص داده است. واکنشگر موکایاما و N-برموسوکسینیمید از جمله واکنشگرهای مفید در سنتز ترکیبات آلی میباشند که معمولاً برای جایگزینی گروه هیدروکسی الکل ها با نوکلئوفیل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. تاکنون گزارشی درمورد استفاده از این واکنشگرها در نیتروزودارکردن آمین ها و تهیه آریل آزیدها از آریل هیدرازین ها در متون ثبت نشده است. در این پژوهش مخلوط واکنشگر مو ...

در بخش اول این مطالعه، کاربرد موثر واکنشگر 2-‌کلرو-1-‌متیل پیریدینیوم یدید(CMPI) برای تهیه بتا-آزیدوالکل‌ها از اپوکسید‌ها در حلال استونیتریل موردمطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم، تبدیل اپوکسید‌ها به بتا-نیتروالکل‌ها در حضور واکنشگر موکایاما و سدیم نیتریت در حلال استونیتریل مورد بررسی قرار گرفت. از مزایای این واکنش بازده نسبتا خوب و جداسازی آسان محصولات می باشد ...

نیتراسیون ترکیبات آروماتیک یکی از مهم‌ترین فرآیندهای صنعتی است و امروزه موضوع بسیاری از متون علمی می‌باشد. در این پژوهش، کاربرد واکنشگر موکایاما، در حضور نمک NaNO2 و سیلیکاژل مرطوب به عنوان یک روش ملایم و ایمن برای نیتراسیون ترکیبات آروماتیک مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در بخش دوم این پژوهش، کاربرد واکنشگرNBS ، در حضور نمک NaNO2 و سیلیکاژل مرطوب برای واکنش نیتراسیون ترکیبات آروماتیک، مورد بررسی قرار گرفت. این واکنش‌ها در محیطی ملایم و سازگار با محیط زیست انجام می‌شود. ب ...

واکنشگر موکایاما از جمله واکنشگرهای مفید در سنتز ترکیبات آلی میباشند که معمولاً برای جایگزینی گروه هیدروکسی الکل ها و کربوکسیلیک‌ اسیدها با نوکلئوفیل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت توسعه استفاده از واکنشگر موکایاما در تبدیلات آلی، ما در اینجا یک روش جدید، ملایم، سبز و کارآمد برای تبدیل آلدوکسیمها به نیتریل با استفاده از واکنشگر موکایاما در حضور تری اتیل آمین در حلال آب و در دمای اتاق ارائه میکنیم. همچنین در بخش دوم این پایان نامه، استفاده از مخلوط واکنشگر موکایا ...