عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به گزارشات مختلف مبنی بر اینکه واکسن تب برفکی (FMD) با یاور روغنی می‌تواند به عنوان یک واکنش مطلوب با طول دوره ایمنی‌‌زائی بیشتر از واکسن تب برفکی با یاور ژل دالومین مورد استفاده قرار گیرد. تصمیم گرفته شد تا در قالب یک پروژه این دو نوع واکسن در سطح آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گیرند. به همین منظور با استفاده از دو تیپ ویروسی O1 وA87 مردآباد دو نوع واکسن دوتائی (بی‌والان) تهیه شد که تنها تفاوت بین آنها یاور موجود در آنها بود به طوری که در یک نوع واکسن تب برفکی یاور ژل د ...

با توجه با ماهیت حیاتی واکسن طاعون گاوی (کشت سلولی) دو پیشگیری از این بیماری مهلک که می‌تواند حیات صنعت دامی کشور را به مخاطره بیندازد نیاز به وجود کشت سلولی مناسب و حساسی که براحتی در دسترس بوده و می‌توان از آن در ساخت واکسن تخفیف حدت یافته سویه بلوژایت بهره برد. با توجه به حساسیت تیره‌یاخته BK.KH نسبت به ویروس فوق‌الذکر که در کشتهای مختلف مشخص گردیده است . این امکان که بتوان با استفاده از این یاخته واکسن طاعون گاوی را تهیه و مورد مصرف در حد آزمایش قرار داد مدنظر بوده است . ...
نمایه ها:
تولید | 
واکسن | 

سپتی سمی هموراژیک بیماری کشنده گاو و گاومیش است که به وسیله سر و تیپ‌های مشخصی از Pasteurella multocida ایجاد می‌گردد. از نشانی‌های مهم این یماری عوارض تنفسی و سپتی سمی است که در نهایت حیوان مبتلا تلف می‌گردد. از مشخصات این بیماری ایجاد ادم وسیع زیرجلدی در ناحیه گردن و سینه است که در کالبدگشایی به خوبی مشاهده می‌گردد. در کشورهائی که این بیماری وجود دارد واکسیناسیون با سویه‌های بومی جهت پیشگیری اعمال می‌گردد. واکسن‌های کشته ترسیبی و ژل‌دار در اغلب کشورهای آسیائی مصرف می‌شود. د ...

برای کرمان شهرستان رفسنجان به قید قرعه انتخاب و بر اساس لیست ثبت شده از کودکان واکسینه شده در طرح ریشه‌کنی فلج‌اطفال نمونه‌های شهری و روستائی مشخص و اقدام به اخذ نمونه خون و تکمیل پرسشنامه گردید یعنی 500 نمونه کودک شهری و 534 نمونه کودک روستائی و در مجموع 1034 کودک مورد مطالعه قرار گرفتند. در استان یزد سه شهرستان یزد، میبد، اردکان انتخاب و 506 نمونه شهری و 343 نمونه روستائی و در مجموع از 849 کودک نمونه اخذ گردید. در آزمایشگاه از لکه‌های خون خشک شده سرم بازیافت و هر یک مورد ان ...

تبخال از جمله عفونتهای شایع پوستی در تمام دنیا است علت این عفونت ویروس Herpes virus homonis است که به دو گروه Type1، TypeII تقسیم می‌شود. Type1 بیشتر در سر و صورت ایجاد عفونت و Type2 بیشتر در نواحی ایجاد ضایعه می‌کند هر دو نوع این ویروس از عفونت اولیه در گانگلیون‌های عصبی حسی ذخیره می‌گردند. پس از عفونت اولیه، ایمنی سلولی و آنتی‌بادی بر علیه ویروس به وجود می‌آید. اگرچه این مصونیت به طور کامل نبوده و مصونیت کافی بر علیه ویروس به وجود نمی‌آید که از عود با عفونت ...

بیماری اکتیمای مسری گوسفندان از سالیان قبل در ایران وجود داشته و عامل مولد آن نیز کرارا جدا گردیده است در چند سال گذشته با توجه به گستردگی موارد این بیماری نیاز تهیه واکسن بمنظور کنترل بیماری افزایش یافته است . برای اجرای این طرح سعی می‌گردد تا سوش واکسن از کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند تهیه گردد، در غیراینصورت ویروسی عامل بیماری بوسیله پاساژهای مکرر روی کشت سلول تخفیف حدت یافته و از آن بعنوان واکسن استفاده خواهد شد. سلول مناسب برای کشت این ویروس کلیه یا بیضه بره خواهد ...

لپتوسپیراهای بیماریزا با 22 سروگروپ و 202 واریته عامل بیماری لپتوسپیروزیس می‌باشند. شناسایی بیماری در فاز حاد بیماری با نداشتن علائم کلینیکی مشخص تشخیص را مشکل می‌سازد. به همین دلیل اغلب بیماری را پس از ابتلا حیوان و ایجاد ضرر و زیان‌های اقتصادی و بهداشتی تشخیص میدهند و سپس در فکر درمان و کنترل آن در می‌آیند. با توجه به اهمیت بیماری در انسان و دام تهیه واکسن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در سال 1375 واکسن فرمالینه بر علیه این بیماری در موسسه رازی تهیه گردیده است . با توجه ب ...

عدم القاء پاسخ آنتی بادی مصونیت زا در 10-1 درصد از نوزادان سالم واکسینه شده با واکسن هپاتیت B گزارش شده است. در مطالعه حاضر دوز 10 میکروگرمی از واکسن نوترکیب هپاتیت B به گروهی از نوزادان سالم شهر کرمان در فواصل زمانی 0، 5/1 و 9 ماه تزریق گردید. دو الی چهار هفته پس از تکمیل دوره واکسیناسیون، از نوزادان نمونه خون جمع آوری شد و تیتر سرمی آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت (anti-HBs)B آنها با روش الیزا با استفاده از کیتهای تجارتی اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نمایانگر القاء ...

در صنعت واکسن‌سازی، بخاط ایجاد ایمنیت بیشتر و بالا بردن قدرت ایمنی‌زائی در بدن از موادی بنام اجوانت (یاور) استفاده می‌شود، در این طرح در نظر داریم یک نوع از این آجوانتها را که از خارج وارد می‌شود تهیه نموده و پس از مقایسه با نوع وارداتی و انجام تستهای مختلف ، جهت استفاده در صنعت واکسن‌سازی عرضه نمائیم. ...
نمایه ها:
یاور | 
تولید | 
واکسن | 
ایمنی | 
پزشکی |