عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه های یادگیری زبان به کمک کامپیوتر(CALL) برای یادگیری واژگان در ابتدا تنها به آموزش فهرست واژگان می پرداخت و قادر به ارائه اطلاعات در یک متن حقیقی نبود. پیشرفت در فناوری کامپیوتر موجب گسترش برنامه های CALLشد که می توانست اطلاعات را به شکل های متفاوت با استفاده از ارتباط گرافیک، صدا و متن با قسمتهای دیگر اطلاعات نمایش دهد ( سیریبادی، 1995). این تحقیق استفاده از کامپیوتر برای یادگیری واژگان را مطرح می کند که CALL را به یادگیری ویادسپاری طولانی مدت مرتبط می کند و به دنبال ...

متخصصان درامریادگیری زبان تکنیکهای مختلفی را جهت آموزش واژه به عنوان یکی از پایه های مهم فرایندآموزش زبان معرفی کرده اند. یکی از آنها ارائه ی واژگان درگروه واژگان دارای ارتباط معنایی فاقد ارتباط معنایی می باشد. نگاهی به پیشینه بیانگروجود ایده های مخالف هم درزمینه ی بکارگیری این دوتکنیک می باشد. به بیان دیگر, برخی از محققان بکارگیری دسته بندی دارای ارتباط معنایی (دراینجا دسته بندی واژگان درگروه واژگان متضاد) را به عنوان تکنیکی مفید پیشنهاد می کنند , درحالیکه برخی دیگر استفاده ...

مطالعه حاضر در واقع تلاشی بود جهت بررسی تاثیرواژگان حاشیه ای بر مهارتهای دریا فتی گروهی از فراگیران زبان انگلیسی ایرانی. بعبارت دیگر، این مطالعه سعی در فهم این نکته داشت که آیا تفاوتی بین تاثیر نوع واژگان حاشیه ای (به زبان فارسی و انگلیسی) بر روی مهارتهای خواندن و شنیداری فراگیران فارسی زبان وجود دارد یا خیر. به این منظور از 60 زبان آموز که از قبل در دو کلاس حضور داشتند و در یکی از آموزشگاه های زبان شیراز، ایران مشغول به یادگیری زبان بودند خواسته شد تا دو تست تافل را انجام ...

تحقیق حاضر، تاثیر برنامه های چندین رسانه ای کامپیوتری (تصاویر ثابت و تصاویر متحرک) را برآموزش 100 واژه به فراگیران ایرانی مورد بررسی قرار داده و آن را با متد سنتی (آموزش مربی) مقایسه کرده است. به این منظور، در ابتدا، 300 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان در شهرستان سراب مورد مصاحبه قرار گرفتند و از بین آن ها 120 نفر که در آموزشگاه های زبان انگلیسی تحصیل نکرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی به چهار گروه 30 نفره تقسیم شدند: یک گروه پیش آزمون، دو گروه تجربی و یک گروه کنترل شد ...

با توجه به مباحث کلي در تحقيقات يادگيري زبان دوم، يکي از مباحث چشمگير همواره اين بوده است که آيا توجه تصريح به واژگان در يادگيري انها ضروري است يا نه ..تحقيقات زيادي در ايران ،يادگيري واژگان را از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده اند ليکن در زمينه تکنيک خلاصه نويسي داستان تحقيقات اندکي صورت گرفته است.هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير خلاصه داستان کوتاه بر يادگيري واژگان است. طرح مساله از نوع شبه ازمايشي بود که شامل دو گروه ازماشي و کنترل بود.در هر گروه 20 شرکت کننده وجود داشت که ...

زبان پیوندی ناگسستنی با شناخت و تفکر دارد، اما آیا به همان اندازه که شناخت و تفکر برای تبیین پدیده‌های روانی در نظر گرفته می‌شود، به مقوله زبان هم توجه می‌شود؟! به نظر می‌رسد مسیر اصلی روان‌شناسی مدرن به گونه‌ای ست که زبان را بی‌ارتباط با مطالعه ذهن در نظر می‌گیرد. می‌دانیم که بسیاری از نظریه‌پردازان و محققان در تبیین پدیده‌ای مانند اضطراب تفکر را عامل کلیدی در نظر گرفته‌اند، اما آن طور که باید به مقوله زبان نپرداخته‌اند. بنابراین نیاز به پژوهش بنیادی در این حوزه به شدت احساس ...

تحقیق حاضر در قالب یک مطالعه شبه تجربی و به کمک 90 فراگیر ایرانیِ زبان انگلیسی، به بررسی و کاوش در تاثیرات احتمالی سه عامل مهم در فراگیری ضمنی و به یاد سپاری واژگان انگلیسی می پردازد. اولین عامل، تاثیر تکرار یا میزان در معرض قرار دهی واژگان است. دومین عامل تاثیرات احتمالی مفهوم رسانی واژگانی زبان فارسی در مقایسه با زبان انگلیسی است. در این باره، پژوهشگر به طور خاص در پی این سوال است که آیا واژگان مفهوم گریز برای فراگیران مشکل ساز خواهند بود. سومین عامل نیز بررسی فراگیری واژگا ...

پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط ‌معنایی در واژگان‌ یزدی به‌شمار می‌آید. نگارنده با درنظرگیری اهمیت مسئله روابط‌‌‌معنایی در نظام‌ معنایی زبان (میان‌ واژگان) و کمبود مطالعات صورت گرفته بر روی واژگان اقدام به بررسی روابط معنایی در واژگان یزدی و تعیین شبکه‌ی این گونه نموده‌است. بدین منظور از واژه‌های موجود در واژه-نامه‌یزدی (افشار، 1382) ، واژه‌ها و گویش‌های یزدی (حاتمی‌زاده، 1383) و ده کتاب و فرهنگ مرتبط با شهریزد بهره گرفته شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده ...

در این تحقیق تلاش شده است تا نگرش افراد نسبت به واژگان قرضی موجود در زبان کردی ، در شهرستان مهاباد بررسی شود. در این تحقیق 400 آزمودنی، از مناطق مختلف شهرستان مهاباد به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها بر اساس الگوی پژوهشی پاراشر(1980) در گروه های سنی ( 17 الی 25 ، 26 الی 65 و بالای 65 سال ) و سطح تحصیلات ( بی سواد، زیر دیپلم، دیپلم، بالای دیپلم و بالای کارشناسی ) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه کتبی مورد استفاده قرار گرفت که بخشی از آن بر ...