عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی واژه‏بست در گویش لری دره‏شهر و توصیف ویژگی‏های آن پرداخته شد. جایگاه واژه‏بست مربوط به حوزه مطالعات صرفی، و خود صرف در سطح زبانشناسی خرد قرار دارد.هدف از انجام این تحقیق توصیف گویش لری به عنوان یکی از گونه‏های زنده زبان ایرانی می‏باشد که نشان دهنده بخشی از توانش مردم این مرز و بوم است. روش تحقیق میدانی است. جامعه آماری کلیه گویشوران گویش لری دره‏شهر است که از بین گویشوران سنین 50 تا 70 سال 15 درصد به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است‏. گفته‏ ...

زبان سرخه‌ای، جزء شاخه‌ی غربی زبان‌های ایرانی و در بین زبان‌های این شاخه نیز متعلق به نواحی شمالی لهجه‌های مرکزی ایران است. از نظر طبقه بندی تاریخی، این زبان، متعلق به حد فاصل زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه بوده و بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های باستان چون کنایی را در خود حفظ کرده است. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی فرایندهای واژی نحوی در سرخه‌ای، با هدف بررسی توصیفیِ ویژگی‌های فرایندهای واژی نحوی در زبان سرخه‌ای صورت گرفته است. این توصیف و تحلیل با روش مشاهده‌ای و کتابخانه‌ا ...

رساله‌ی حاضر به بررسی ساخت‌های کنایی در گویش هورامی می‌پردازد. گویش هورامی همچون سایر گویش‌های کردی تنها در ساخت‌های زمان گذشته‌ی ساده از الگوی حالت کنایی گسسته بهره می‌گیرد. این گویش علاوه بر استفاده از سازوکار مضاعف‌سازی واژه‌بست برای نشان دادن الگوی حالت کنایی، از سازوکار دیگری نیز بهره می‌گیرد که منحصر به این گویش است و در سایر گویش‌های کردی مشاهده نمی‌شود. در ساخت‌های برآمده از سازوکار دوم بیانِ الگوی کنایی (که در این رساله ساخت‌های کنایی نشان‌دار نامیده می‌شوند)، سازه‌ه ...

پژوهش حاضر به بررسی، توصیف و طبقه‌بندی ویژگی‌های دستوری نوشتار ناشنوایان و مقایسۀ آن با فارسی معیار اختصاص دارد. برای این منظور نوشتار 76 آزمودنی ناشنوا در 4 گروه بررسی شده است که عبارتند از: گروه اول 18 زن دارای تحصیلات دانشگاهی، گروه دوم 18 مرد دارای تحصیلات دانشگاهی، گروه سوم 20 زن در مقطع دبیرستان و گروه آخر 20 مرد در مقطع دبیرستان، که بین سنین 16 تا 32 سال بوده‌اند. داده‌های این پژوهش به کمک پرسش‌نامه و تحقیق میدانی گردآوری شده و پس از بررسی جمله‌های آزمودنی‌ها، ویژگی‌ها ...

گویش سمنانی به علت قدمت و حضور نسبتا زیاد در متون علمی ،گویش شناختی و دستور زبان ، همواره مورد توجه ویژه محققان بوده است .گویش سمنانی یکی از شاخه های شمالی غربی زبان های ایرانی می باشد که امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر به بررسی نظام مطابقه در گویش سمنانی می پردازد ،در این راستا ابتدا پژوهش های پیشین و همسو با آن را در زبان های فارسی و سمنانی بررسی نموده و سپس با بررسی دقیق گویش سمنانی با استفاده از مثال های فراوان ، مطابقه را در این گویش م ...

با مقایسه و بررسی زبان فارسی معیار و گونه ی خودمانی، مشخص می شود که تفاوت های صرفی، واجی ، نحوی، معنایی و کاربردشناختی میان این دو گونه ی زبانی وجود دارد که بر پایه ی داده های شفاهی و نهادینه شده در حافظه ی گویشور زبان فارسی و نیز جمله های مکتوب در متون متعلق به ژانر ادبیات -عامیانه می باشد. وجود تفاوت های آشکار میان دو گونه و نیز، علاقه و تمایل شخصی به بازشناسی و طبقه بندی شان، نگارنده را ترغیب به انتخاب چنین موضوعی به عنوان پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد نمود تا ...