عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
زبان سرخه‌ای، جزء شاخه‌ی غربی زبان‌های ایرانی و در بین زبان‌های این شاخه نیز متعلق به نواحی شمالی لهجه‌های مرکزی ایران است. از نظر طبقه بندی تاریخی، این زبان، متعلق به حد فاصل زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه بوده و بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های باستان چون کنایی را در خود حفظ کرده است. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی فرایندهای واژی نحوی در سرخه‌ای، با هدف بررسی توصیفیِ ویژگی‌های فرایندهای واژی نحوی در زبان سرخه‌ای صورت گرفته است. این توصیف و تحلیل با روش مشاهده‌ای و کتابخانه‌ا ...

چکیده ندارد.

با مقایسه و بررسی زبان فارسی معیار و گونه ی خودمانی، مشخص می شود که تفاوت های صرفی، واجی ، نحوی، معنایی و کاربردشناختی میان این دو گونه ی زبانی وجود دارد که بر پایه ی داده های شفاهی و نهادینه شده در حافظه ی گویشور زبان فارسی و نیز جمله های مکتوب در متون متعلق به ژانر ادبیات -عامیانه می باشد. وجود تفاوت های آشکار میان دو گونه و نیز، علاقه و تمایل شخصی به بازشناسی و طبقه بندی شان، نگارنده را ترغیب به انتخاب چنین موضوعی به عنوان پایان نامه ی مقطع کارشناسی ارشد نمود تا ...

این پژوهش نامه تحقیقی است بر یک پدیده زبانشناسی ، دگر جایی و مبتدا سازی در زبان فرانسه و فارسی. در این خصوص ویژگی های این ساختار هم از نظر دستوری و هم از نظر زبانشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و این موضوع را مورد سوال قرار می دهد که آیا این ساختاردر زبان فارسی و در زبان فرانسه یکسان است و هنگام ترجمه از فرانسه به فارسی چه معادلهایی می توانیم در فارسی برای ترجمه این ساختارها بکار ببریم ...
نمایه ها: