عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی واژه‏بست در گویش لری دره‏شهر و توصیف ویژگی‏های آن پرداخته شد. جایگاه واژه‏بست مربوط به حوزه مطالعات صرفی، و خود صرف در سطح زبانشناسی خرد قرار دارد.هدف از انجام این تحقیق توصیف گویش لری به عنوان یکی از گونه‏های زنده زبان ایرانی می‏باشد که نشان دهنده بخشی از توانش مردم این مرز و بوم است. روش تحقیق میدانی است. جامعه آماری کلیه گویشوران گویش لری دره‏شهر است که از بین گویشوران سنین 50 تا 70 سال 15 درصد به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است‏. گفته‏ ...

پژوهش حاضر سعی بر توصیف واژه‌بست‌های موجود در گویش کردی اردلانی دارد. واژه‌بست-های یک زبان همواره به عنوان یکی از عناصر مرموز زبان‌ها رفتار‌های خاصی از خود نشان می-دهند. واژه‌بست‌های گویش اردلانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. واژه‌بست‌ها تکواژهایی وابسته هستند که از یک سو همچون واژه‌ها استقلال نحوی دارند و از سوی دیگر همانند وندها عمل می‌کنند و به لحاظ آوایی و واجی مستقل نیستند. این پژوهش با معرفی دوازده واژه‌بست گویش کردی اردلانی با استفاده از آزمون‌های زوئیکی (1977) و زوئ ...
 
زبان سرخه‌ای، جزء شاخه‌ی غربی زبان‌های ایرانی و در بین زبان‌های این شاخه نیز متعلق به نواحی شمالی لهجه‌های مرکزی ایران است. از نظر طبقه بندی تاریخی، این زبان، متعلق به حد فاصل زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه بوده و بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های باستان چون کنایی را در خود حفظ کرده است. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی فرایندهای واژی نحوی در سرخه‌ای، با هدف بررسی توصیفیِ ویژگی‌های فرایندهای واژی نحوی در زبان سرخه‌ای صورت گرفته است. این توصیف و تحلیل با روش مشاهده‌ای و کتابخانه‌ا ...

ضمایر شخصی متصل در گویش دلواری که شامل ((-م،-ت،-ش،-مو،-تو،-شو)) می شوند در چهار جایگاه نحوی ظاهر می گردند که عبارتند از: جایگاههای فاعلی، مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم و در ساختهای اضافی به عنوان ضمیر ملکی، این نوع واژه بست ها از نوع پی بست های ضمیری ویژه اند، یا به عبارت دیگر پسوندهای تصریفی عبارتهای ترکیبی که از معادلهای غیرواژه بستی و مستقل خود از نظر واجی، ساختواژی و برخی مواقع نحوی (بویژه در آرایش خطی) متفاوتند. پی بست های ضمیری به عنصر سمت راست عبارت ترکیبی که حوزه عملک ...

هدف از نگارش این پژوهش بررسی فرآیند یادگیری انواع واژه ها در کودکان 7 تا 12 سال فارسی زبان در چارچوب انگاره ی صرف واژگانی می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: 1. واژه ی بسیط عنصر پایه در ساخت انواع واژه‌ها به شمار می آید. 2. کودکان وندهای تصریفی را پیش از وندهای اشتقاقی و حتی پی بست ها یاد می گیرند. 3. تعداد واژه های دارای پسوند یا پسوندهای تصریفی بیش تر از تعداد واژه های دارای پسوند اشتقاقی است. 4. وندهای اشتقاقی که خاص‌تر هس ...

در این پژوهش گروه فعلی در گویش اردلانی سنندجی به عنوان یکی از گویش‌های کردی سورانی بر اساس نظریه‌ی ساختواژه‌ی توزیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نظریه‌ی ساختواژه‌ی توزیعی مبتنی بر نظریات هله (1990) و مارانتز (1995و1988)، جدیدترین رویکرد صرف زایشی است و زیرمجموعه‌ی برنامه‌ی کمینه‌گرا محسوب می‌شود. رعایت سلسله مراتب نحوی، اختصاصی‌شدگی و درج موخر از مفاهیم اساسی این نظریه به شمار می‌روند. از دیگر فرآیندهای مهم در نظریه‌ی مذکور، انشقاق، ادغام، ترکیب ساختواژی، تهی‌سازی، حرکت نزولی و ...

پژوهش حاضر تحقیقی درباره فرایندهای صرفی – واجی در زبان لکی است. در هر زبان فرایندهایی وجود دارد که باعث تغییر صورت تکواژها در شرایط خاص صرفی و واجی می‌شود. در پژوهش حاضر صورت‌های متناوب تکواژهای تصریفی اسم و فعل و واژه‌بست‌های زبان لکی معرفی و فرایندهای تشکیل‌دهنده آنها معرفی شده است. تحقیق حاضر دو هدف را دنبال می‌کند: اول، معرفی تکواژگونه‌های تکواژهای دستوری وابسته در لکی و دوم، استخراج فرایندهایی که باعث ایجاد صورت‌های مذکور شده‌اند. واج‌شناسی زایشی مبانی نظری پژوهش را تشکی ...

رساله‌ی حاضر به بررسی ساخت‌های کنایی در گویش هورامی می‌پردازد. گویش هورامی همچون سایر گویش‌های کردی تنها در ساخت‌های زمان گذشته‌ی ساده از الگوی حالت کنایی گسسته بهره می‌گیرد. این گویش علاوه بر استفاده از سازوکار مضاعف‌سازی واژه‌بست برای نشان دادن الگوی حالت کنایی، از سازوکار دیگری نیز بهره می‌گیرد که منحصر به این گویش است و در سایر گویش‌های کردی مشاهده نمی‌شود. در ساخت‌های برآمده از سازوکار دوم بیانِ الگوی کنایی (که در این رساله ساخت‌های کنایی نشان‌دار نامیده می‌شوند)، سازه‌ه ...