عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 559

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاکی از آن بود که: 742 نفر (93 درصد) از والدین و 48 نفر (86 درصد) از روحانیون و 38 نفر (81 درصد) از مربیان پرورشی موافق آموزش دادن بودند. 64 درصد والدین در محدوده سنی 36-53 سال بودند. 100 درصد افراد لیسانس به بالا موافق آموزش دادن بودند. ارتباط معنی‌داری از لحاظ سنی و جنسی در پاسخدهی مربیان پرورشی به این سئوال وجود نداشت . 95 درصد والدین و 55 درصد مربیان پرورشی تاکنون به فرزندان جوان خود آموزش نداده بودند. 14/3 درصد روحانیون از محدود حداقل تا حداکثر آموزش داه بودند. اکث ...

بررسی علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان از ضروریات هر نظام آموزشی می باشد و به فهم عوارض که منجر به شکست تحصیلی می باشد کمک بسزایی می کند . در کشور ما متاسفانه پژوهش چندانی در این خصوص صورت نگرفته است . یکی از اختلالات یادگیری نارسانویسی OYSGRAPHIA EXPRESSIVE OEVELOPMENTAI WRITTING مشاهدات بالینی و ارجاعات از طرف مدارس کرارا" با دانش آموزانی مواجه می شویم که از نظر هوش خوب هستند ، ولی در درس املاء ضعیف می باشند. بعبارت دیگر ، نمرات املاء آنها متناسب با هوش آنها نمی باشد. ای ...

در این مطالعه میزان آگاهی والدین دانش آموزان از بیماری گلودرد جرکی در شهر اصفهان سال 1377 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه جمعیت مورد نظر والدین دانش آموزان کلاس پنجم دبستان در شهر اصفهان در سال 77 می باشند. اطلاعات مربوط به افراد مورد مطالعه از طریق یک پرسشنامه بین دبستانهای دخترانه و پسرانه مناطق پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان و به روش طبقه ای با تخصص متناسب توزیع شد . حجم کل نمونه در این مطالعه 1056 بود . سپس اطلاعات بدست آمده به صورت نمودار و جداول ارائه گردید. ...

مشاوران جهت اشتغال موفقیت‌آمیز در سیستم آموزش‌وپرورش باید خود را با انتظارات معقول (آن دسته از انتظارات که ایجاد رابطه با نوجوان را تسهیل می‌کنند و اعتقادات فرهنگی و علمی را زیر پا نمی‌گذارند) دانش‌آموزان والدین و مدیران هماهنگ و همخوان کنند. از آنجائیکه آگاهی از این انتظارات در عملکرد مشاوران تاثیر می‌گذارد این تحقیق با هدف دست یافتن به اطلاعاتی در زمینه انتظارات دانش‌آموزان، والدین و مدیران از مشاور اجرا شده است . اهمیت این تحقیق از آنروست که اطلاعات لازم را برای برنامه‌ریز ...

پژوهش فوق به دنبال دستیابی به فرهنگ فرزندپروری با تمرکز بر رابطه والدین و دختر نوجوانشان در سه شیو? تربیتی اقتدارگرا، استبدادی و سهل گیر است. لذا محقق در جامعه والدین و دختران دبیرستانی شهر قزوین از طریق نمونه گیری خوشه‌ای و هدفمند، هفت خانواده را به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته، اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده است. محتوی سوالات مصاحبه مبتنی بر مفاهیم محوری در نظریه کنش متقابل نمادین است و لذا به تبع آن اساس یافته‌های تحقیق مرتبط با فرهنگ ...

انسان اشرف مخلوقات و خلیفه خدا، بر روی زمین است. هدف از خلقت انسان طی مسیر هدایت و رسیدن به قرب الهی است که طی این طریق با شناخت مسئولیت‌ها، هموارتر می‌شود. مسئولیتی که به عنوان امانت به انسان سپرده شده است. تکلیف و مسئولیت انسان از جهت دامنه در مقابل خود، والدین، فرزندان، خدا و... بوده و این مسئولیت از جهت نوع آن اعم از اجتماعی، حقوقی و اخلاقی می‌باشد.در این تحقیق به بررسی این سوال پرداخته شده است که مسئولیت اخلاقی متقابل والدین و فرزندان در قرآن و روایات چیست؟ نتایج حاصل از ...

كيفيت زندگي يكي از نگراني هاي عمده سياستمداران و متخصصين بهداشت عمومي است و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيقات بهداشت عمومي و پزشكي شناخته شده است. لذا هدف از این مطالعه، سنجش کیفیت زندگی و ارتباط آن با شبکه اجتماعی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان دزفول بود. در این تحقيق همبستگی، تعداد 113 نفر از پدران و مادران (جمعاً 226 نفر) دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان دزفول، طبق جدول کرجسی و مورگا ...

با توجه به افزایش میزان چربی‌های سرد و پیش آگهی شناخته شده آن در این مبتلایان و روند رو به افزایش آن و نظر به گزارشاتی متفاوت از شدت و نقش سابقه فامیلی در بروز افزایش چربی‌های سرم، و به منظور تعیین رابطه هیپرکلسترولمی والدین با سطح لیپیدهای سرم کودکان آنها، این تحقیق در کودکان مدارس منطقه 9 آموزش و پرورش تهران در سال 1375 انجام گرفت . مواد و روشها: تحقیق به روش همگروهی انجام گرفت و از والدین دانش‌آموزان که میزان کلسترول آنها بیش از 240 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود درخواست شد که ج ...
نمایه ها:
کودک | 
چربی | 
سرم | 

این پژوهش به منظور بررسی اثر آموزش والدین در میزان آگاهی والدین پیرامون پدیده نقص شنوایی، پذیرش پدیده نقص در فرزند و توانمندی زبانی خردسال دچار نقص شنوایی، پیشنهاد و اجرا شده است . روش پژوهش ، تجربی است بدین منظور دو گروه مادر به تعداد هر گروه 13 نفر و دو گروه خردسال دچار نقص شنوایی با همان حجم از جامعه والدین که دارای فرزند دچار نقص شنوایی با دامنه سنی (18 ماهگی الی 4 سالگی) بودند، با یکدیگر همگن و انتخاب شدند. به والدین گروه آزمایش آموزش داده شد و هر دو گروه خر ...