عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واقع گرایی به عنوان یک شیوه ی خلّاق، پدیده ای است تاریخی که در مرحله ی معینی از تکامل فکری بشر، زمانی که انسان ها نیاز مبرمی به شناخت ماهیّت و جهت تکامل اجتماعی پیدا کردند، زمانی که مردم نخست، به طور مبهم و سپس آگاهانه، به این حقیقت پی بردند که اعمال و افکار انسان از هیجان های سرکش یا نقشه ی الهی ناشی نشده بلکه از علت های واقعی، یا اگر دقیق تر گفته باشیم، از علت های مادی سرچشمه می گیرند، به ظهور رسید. نویسنده در این مکتب با بیطرفی موضوعی را از زندگی واقعی مردم و اشخاص از ب ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
قصه | 
کودک | 

گفتمان جهان های ممکن شامل جملاتی است ک ضمنا یا صریحا دربررگیرنده عبارت جهان ممکن باشند این گفتمان یکی از پویاترین و جدی ترین مباحثات حال حاضر محافل فلسفی محسوب می شود دلیل عمده چنین اقبال و توجهی در اهمیت این مبحث در حل و توجیه مسائل دیرپای فلسفی است. در کلی ترین تقسیم بندی می توان فلاسفه صاحب نظر در این حوزه را دو گروه اصلی قرار داد در یک طرف لوئیس به تنهایی قرار دارد که سخنگوی واقع گرایی موجهاتی ایت و در طرف دیگر تقریبا تمامی فلاسفه ای که به نوعی تجردگرایی معتقدند واقع گرای ...

چکیده بررسی واقع گرایی در رمان «ملحمهالحرافیش» نجیب محفوظ زهره سبزه علی زاده رئالیسم(واقع گرایی)، سبکی از داستان نویسی است که زندگی را تا حد ممکن، به همان صورت که در جهان واقع جریان دارد، ترسیم می‌کندو به معنای اعتقاد به واقعیت عینی جهان خارجی است و به بازنمایی واقعیت مورد تجربه‌ی انسان‌ها در زمان و مکان اشاره دارد. واقع گرایی، جهان را آن‌‌‌گونه که هست به نمایش می‌گذارد، نه آن‌گونه که می-خواهیم. رمان واقع گرا نیز تصویری از جامعه با تمام زشتی و زیبایی‌های آن است. در ...

مبحث ادراک حسی یکی از کهن ترین مباحث فلسفی محسوب می شود . این بحث را از جهات مختلف می توان مورد دقت نظر قرار داد. آیا ادراک حسی واقع نماست؟ آیا متعلق ادراک حسی وجودی خارجی دارد ؟ آیا در پدید آمدن ادراک حسی، رابطه علی میان اشیای خارجی و فاعل شناسا مورد نیاز است؟ این سئوال ها و سئوالهایی از این قبیل، ذهن متفکران را به خود مشغول داشته است. یکی از مباحث مطرح در این حیطه، ماهیت ادراک حسی است. آیا ادراک حسی ناشی از ارتباط مستقیم فاعل شناسا با عالم عین است یا این که فاعل شناسا، نخست ...

رضا عبّاسی از بنیانگذاران مکتب نقّاشی اصفهان در عصر صفویّه ت1572 م/ 980 ق - ف 1634 م/ 1044 ق، و گوستاو کوربه نقّاش فرانسوی عصر ناپلئون سوم1877م/1294ه‌ـ ق- 1819 م/ 1235 هـ ق، به جهت حمایت از جامعه (صوفیان، کارگران و روستائیان) نقّاشی‌هایی از خود به جا گذارده‌اند و به دنبال دادخواهی برای طبقات ضعیف جامعه‌ی خود بوده اند. با در نظر گرفتن عنوان پژوهش حاضر و مفهوم واقع گرایی، سوالاتی همچون چگونگی بیان واقعیّت جامعه در آثار رضا عبّاسی و گوستاو کوربه با توجه به شرایط اجتماعی شان و ای ...

از آن جا که روحیه بر جنگ و جبهه‌ها در آن روزها روحیه عرفانی و معنوی بود شاعران جنگ نیز با همان دیدگاه جنگ و شهیدان را توصیف و تصویر کردند و از آنجا که مناسب‌ترین زبان برای بیان مضامین عرفانی و معنوی زبان نماد است آنان با نماد و نمادگرایی عواطف و نگرش‌شان را به تصویر کشیدند. نمادگرایی شاعران جنگ ذهنیت‌گرایی محض نیست بلکه با واقع‌گرایی در پیوند است و این ارتباط با واقع‌گرایی دلیل‌های گوناگونی دارد که در این تحقیق در جای خود بررسی شده است . سمبلیسم اجتماعی شاعران جنگ اجیای سمبلی ...

انگیزه نابودی اسرائیل از سوی کشورهای عربی بویژه از طرف نخبگان وجامعه فلسطینی، یک اصل مسلم بوده است ، منتهی با شکست‌های پی در پی‌نظامی - سیاسی آنان از اسرائیل به جهت حمایت و پشتیبانی بلامنازع‌حکومتهای آمریکا و اروپا در مقاطع تاریخی مختلف ، از سیاست تغییر وضع‌موجود (آرمانگرایی) به سیاست وضع موجود (واقع‌گرایی) گرایش داشته‌اند.ساف از نظر جایگاه و اهمیت بین‌المللی به مثابه یک حکومت در تبعیدفلسطینی، تنها نهضت آزادیبخش است که در سازمان ملل بعنوان عضو ناظربه رسمیت شناخته شده است . رو ...

شخصیت یکی از عناصر شاکله یا ساخت مایه های اصلی و پر اهمیت درام است. کارگردان برای رسیدن به تحلیلی دقیق از متن و همچنین هدایت درست بازیگر جهت رسیدن به نقش و اجرای آن باید شخصیت های نمایشنامه را خوب بشناسد و رفتارها، کنشها، انگیزه ها، تمایلات و تمامی آنچه حول محور شخصیت نمایشی تعریف و تبیین می گردد دقیقا تحلیل و بررسی کند. از آنجا که در نمایشنامه های واقع گرایانه شخصیت بر اساس الگوهای واقعی پرداخت می شود دانشی همچون روانشناسی می تواند به کارگردان در تحلیل شخصیتها کمک کند. بطوری ...