عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 551

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نرخ ارز، يك متغير كليدي و مهم اقتصادي در سياستگزاري ها قلمداد می‌شود، تا جاييكه گروهي از كارشناسان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از اين متغير به عنوان لنگر اسمی ياد می‌کنند. تغييرات و تحولات نظام‌های ارزي در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ويژه در کشورهای در حال توسعه بيش از گذشته به عنوان يك عامل كليدي و مهم در سیاست‌ها و تصميم گیری‌های اقتصادي خودنمايي كند. اهمیت و پیچیدگی موضوع تنظیم نرخ ارز از این مسأله نشأت می‌گیرد که تعیین ارزش پول ملی یک کشور بر اساس پ ...

بخش کشاورزی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور است. بررسی رفتار نرخ‌ارز واقعی به عنوان شاخصی برای درجه رقابت بین‌المللی کشور و عامل موثر بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد همواره برای کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بدین جهت تعیین و حرکت به سوی نرخ ارز مناسب و با ثبات در یک کشور بسیار با اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت ایران(مطالعه ی موردی واردات گندم وبرنج) در دوره زمانی1360-1390‌ بررسی شد. به این منظور، ازمدل خود رگر ...
نمایه ها:

اولا" : استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات که بر اساس تئوری دورهای باطل فقر شکل گرفته است از نظر تئوری قابل انطباق با شرایط ایران نیست .ثانیا" : عملکرد استراتژی جایگزینی واردات مواجه با انتقاداتی شده است که شرایط اقتصاد ایران نیز آن را تایید می‌کند.ثالثا" : استراتژی توسعه صادرات ، فضای بین‌الملل خاصی را می‌طلبد که دیگر امروز وجود ندارد علاوه براینکه در موفقیت این استراتژی نیز شبهات فراوانی وجود دارد.آنچه مسلم است تئوریهای موجود توسعه، کارآیی کمی در حل معضلات و مشکلات کشو ...

این طرح با استفاده از آمار واردات به تفکیک تعرفه های وارداتی و کشورها، قیمت وارداتی و قیمت داخلی ( با قید سناریوی قیمت بازار آزاد ، تعادلی و یارانه ای ) ، اقدام به محاسبه نرخ ارز بالقوه برای واردات می نماید البته یکی از مبانی محاسبه این نرخ همانا نرخی است که دولت بر اساس تصمیمات خود، تعیین نموده و فرض براین است که شرایط اقتصادی جاری در مرحله ای است که برای سامان دادن به نظام عرضه صادرات و تقاضای واردات و نیز فرایند تولید ، دولت باید کنترل نرخ ارز و عرضه آن را به دست بگیرد و ...
نمایه ها:
ارز | 

بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی، شامل فعالیت هایی است که به صورت رسمی در حسابهای ملی ثبت نمی شوند. از اینرو، قاچاق کالا یکی از بخش‌های اصلی فعالیتهای غیررسمی است که توسط عوامل تجاری قانون گریز انجام می شود. فشار بر منابع مالی دولت، اتلاف منابع ارزی، برهم خوردن تخصیص منابع، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی از جمله مهمترین پیامد های منفی واردات قاچاق محسوب می شوند. با توجه به ویژگی غیر رسمی بودن این نوع از فعالیت های اقتصادی، آمار دقیق از میزان واردات قاچاق در دست نیست. هدف پژوهش ...

این مقاله بر آن است تا با اوضاع صادرات آسیا نظر افکنده و دلیل اجتناب‌ناپذیری این مهم را توضیح دهد. این امر از دو راه انجام خواهد گرفت . ابتدا با نگاهی به عوامل اقتصادی صادرات و توزیع سیمان و سپس با بررسی وضعیت واردات سیمان در سراسر جهان. اشاعه شعار "سیمان مرغوب به قیمت نازل موجود است " برای صادرات سیمان در سراسر جهان کفایت نمی‌کند. آنچه ضروری است اتصال دو انتهای زنجیره توزیع است . این زنجیره عبارت است از: - یک مبدا صادراتی - حمل مناسب با کشتی - تجهیزات واردات (پایانه). اگرچه ...

این جزوه وضعیت تولید، توزیع و واردات کودهای شیمیائی و سموم دفع آفات نباتی طی 8 ماهه سال 1376 با مقایسه سال 75 را به خواننده نشان میدهد. که به نوعی مشخص کننده عملکرد مجتمعهای پتروشیمی تولید کننده کودهای شیمیائی و واحدهای فرمولاتوز سموم و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی مدت زمان مذکور می‌باشد. ...

در این گزارش روند تولید و شناسنامهء واحدهای تولید و تولید سموم طی سالهای 74 و 73 نیاز کشور به انواع سموم دفع آفات نباتی، واردات توزیع و نوسانات قیمت سموم دفع آفات نباتی برنامهء تولید داخل سموم در سال زراعی 74-75 و همچنین موجودی سموم در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پایان سالهای 74 و 73 به بیان آمده است . ...
نمایه ها:
توزیع | 
قیمت | 
1374 | 
سم | 
تولید | 

این جزوه ضمن بررسی نیاز گیاهان به انواع کود خصوصا کود سولفات پتاسیم، دلایل عدم استفاده صحیح و کافی از کود مذکور را در کشور بررسی نموده و اثرات کمبود این کود را روی گیاهان نشان داده است . مهمتر آنکه با نمایاندن منابع اولیه پتاسیم در کشور راههای استخراج و امکانات تولید سولفات پتاسیم و جلوگیری از واردات این کود را در کشور بررسی و راهکارهای مناسب جهت به عمل در آوردن این موضوع بدست می‌دهد. ...