عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز انجام گرفته است. نمونه مورد بررسی تعداد 144 دانش‌آموز از دبیرستانهای نواحی چهارگانه شهر اهواز بود که به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده‌ بودند. در این تحقیق از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (IAT) جهت تشخیص دانش آموزانی که اعتیاد به اینترنت دارند استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع علی-مقایسه ای است که در آن کارکرد تحصیلی گروهی که اعتیاد به اینترنت دارند با گروه افراد ...