عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان: تاثیرآموزش مهارت آگاهی از واج بر عملکرد خواندن دختران عقب مانده ذهنی پایه دوم ابتدایی شهر تهران هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیرآموزش مهارت آگاهی از واج بر بهبود عملکرد خواندن دختران عقب مانده ذهنی پایه دوم دبستان شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی مداخله ای (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل ) است. روش نمونه گیری، روش خوشه ای تصادفی چندین مرحله ای با حجم نمونه ای 24 نفر می باشد. با استفاده از آزمون خواندن محقق ساخته و آزمون آگاهی از واج ...

نظریه بهینگی از انشعاب‌های مطرح و تأثیرگذار در زبان‌شناسی است که از اوایل دهه‌ی نود میلادی عرضه گردید‌. اگرچه نظریه‌ی بهینگی ابتدا به منزله‌ی نظریه‌ای در واج شناسی ارائه شد اما به سرعت دامنه‌ی کاربرد آن به حوزه‌ های دیگر زبان‌شناسی زایشی همچون صرف، ساخت واژه و به ویژه نحو نیز گسترش یافت. تعداد زیادی از زبان‌شناسان زایشی علاقه‌مند به تبیین‌های نقشی هم، به این نظریه روی آورده اند. در این پژوهش کلماتی که دارای هجای cvcc هستند از مجلات و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مورد مطالعه ق ...

هدف پروژه‌ی حاضر استخراج و استفاده از ویژگی‌های آکوستیکی موج صدا برای شناسایی سخنگو و واج‌های زبان فارسی است. این ویژگی‌ها از روی طیف‌نگاشت موج صوتی آوا‌ها در این پروژه معرفی و تحلیل شده‌اند. این ویژگی‌ها برای تظاهر آکوستیکی هر واج و همین‌طور گفتار هر گوینده، منحصر به فرد هستند بطوریکه می‌توان از آنها به عنوان کلید‌های شناسایی گفتار و گوینده استفاده کرد. نتایج بدست آمده در بخش عملی پروژه، این ادعا را ثابت می‌کند. در بخش عملی، داده‌ها شامل تظاهر آکوستیکی تمام واج‌های زبان فارس ...

در زبان های جهان غالبا" ترتیب قرار گرفتن آواها یا واج آرایی در ساخت هجا به صورتی است که در آن صدایی که از همه رسا تر است، در هسته هجا قرار می گیرد. رسا ترین صدا ها واکه ها هستند که معمولا" نقش هسته هجا را ایفا می کنند وهمخوان ها حول هسته به گونه ای به کار می روند که صداهای رساتر نزدیکتر به هسته و صداهایی که رسایی کمتری دارند دورتر از هسته قرار می گیرند. این روش در واج شناسی به اصل توالی رسایی مشهور است.در این تحقیق ضمن بررسی" اصل توالی رسایی" در زبان فارسی باستان بر اساس خوان ...

درک هویّت، جایگاه و کارکرد واج به عنوان الگوی انتزاعیِ کوچکترین پاره‌ ـ ‌واحد‌های ارتعاشی زبان، امکان اشراف بر کیفیت و کارکرد کلّ فراورده‌های زبانی، اعم از آوا، واژه، عبارت، شعر و… را برای ما فراهم می‌نماید. در این پژوهش نگارنده با تجمیع چهار نظر و نظریه‌ی متفاوت از جهت روش تحقیق، با بازخوانی واج‌ها و بررسی کارکردشان در صدد کشف حوزه‌های معنایی ـ مفهومی هر یک از واج‌ها برآمده ‌است؛ هدفی که آرزوی بسیاری از شاعرانِ اندیشمند و پژوهشگران، بخصوص ساختگرایان بوده است. وی در این رساله ...

در این پژوهش کوشیده شده است تا گویش مردم کدکن که گویشی کهن و تاریخی است از جهت آوایی، ساخت‌واژی و نحوی مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، واج‌های گویش کدکن شامل 22 همخوان و شش واکه مشخص می‌گردد که در این میان همخوان «ž/ ژ » درگویش تنها صورت آوایی دارد؛ نه واجی. و نیز دو همخوان «?/ء» و «h/ﻫ» دو واج‌گونه مهم دارند: [؟] و [h]. درمیان واکه‌ها نیز [ə] ، [e:] و [o:] سه واج‌گونه مهم برای واکه‌های /e/ و /o/ به شمار می‌رود. بنابراین گویش کدکن یک واج کمتر از فارسی رسمی دارد و سایر ت ...

گویش تاتی به زعم بسیاری از محققین همانند دیار دیرین خود تالشی ، بازمانده زبان آذری باستان است این گویش دو گسترده جغرافیای شمال تا شمال غرب و در محیطی ترک زبان گویشور دارد که به دلیل وسعت حوزه گویش آن گاهی گویشوران نواحی مختلف در برقراری ارتباط دچار مشکل می شوند و هدف رساله پیش رو بررسی ساختار واجی و صرفی گویش جوبن رودبار (گیلان) می باشد که در واقع به یکی از گویش های رودبار در در دره سفید رود و آن هم در روستای جوبن که خود شامل چندین محله است می پردازد . بنابراین گویش های رودب ...

این تحقیق باهدف بررسی تاثیر روش آموزش ترکیب والج ها در اصلاح نارساخوانی و نارسانویسی انجام شده است که با توجه به موضوع تحقیق روش تحقیق نیمه آزمایشی است.جامعه ی آماری این تحقیق دربرگیرنده ی دانش آموزان نارساخوان و نارسانویس پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهرستان شهریار می باشد که از میان آنان 50 نفر به صورت در دسترس انتخاب شده اند که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفته اند.نمونه ی مورد نظر به وسیله ی آزمون دیکته نویسی و خواندن استاندارد مورد سنجش قرار گرفته اند و برا ...

این تحقیق درمورد تغییرات واجی و صرفی وام واژه ها در زبان ترکی می باشد. سخن گویان هر زبانی برای استفاده از وام واژه ها ، آنها را در دستگاه صرفی و واجی بومی خود تغییر می دهند. به این دلیل ابتدا، کلماتی که از زبانهای مختلف وارد این زبان شده مشخص گردیده سپس به بررسی تغییرات واجی وتغییرات صرفی پرداخته شده است. تمامی لغات قرضی با استفاده از فرهنگ لغت بهزادی و داشقین مشخص شده وبررسیهای لازم صورت گرفته است. در این پژوهش از از روش توصیفی و از منابع دست اول کتاب، مقاله، رساله استفاده ش ...